Takster og tilskud

pige - foto: www.colourbox.dk
Takster og tilskud for dagpleje, daginstitution, SFO og SFO 2

Priser 2019

Dagpleje: 2.669 kr.
Dagpleje deltid under barsel: 1.907 kr.

Småbørnsinstitution (0-3 år): 3.184 kr.
Småbørnsinstitution med madordning (495 kr.): 3.679 kr.

Småbørnsinstitution deltid under barsel (0-3 år): 2.212 kr.
Småbørnsinstitution med madordning (495 kr.): 2.707 kr.

Børnehave/integreret institution - heldagsplads: 1.865 kr.
Børnehave/integreret institution med madordning (495 kr.): 2.360 kr.

Børnehave/integreret institution - Deltidsplads under barsel: 1.356 kr.
Børnehave/integreret institution med madordning (495 kr.): 1.851 kr.

MINI-SFO/skolefritidsordning - heldagsplads: 1.471 kr.

SFO/skolefritidsordning (0.-3. kl.):

  • Heldags: 1.471 kr.
  • Morgen: 544 kr.
  • Eftermiddag: 1.294 kr.

SFO 2/skolefritidsordning (4.-6. kl.): 

  • 4 dage (mandag til torsdag efter skoletid): 488 kr. 

Udmeldelsesvarslet er løbende måned + 1 måned for alle dagtilbud.

Ændring af tid i SFO og SFO2:
Ring til pladsanvisningen.

Betaling

Opkrævning af egenbetalingen sker over 11 måneder således, at der ikke udsendes opkrævning for juli måned.
Forfaldsdagen er den 1. i måneden og sidste rettidige indbetalingsdag er normalt den 10. i måneden.

Gebyr

Hvis det er nødvendigt for betalingskontoret at udsende en rykker, vil der blive pålagt et gebyr på 250,00 kr. for restancer.

Søskendetilskud

Til familier med mere end ét barn i dagtilbud (Det være sig dagpleje, daginstitution, SFO og SFO2) ydes søskendetilskud.
Tilskuddet ydes i forhold til de billigste pladser med 50 % af egenbetalingen efter evt. fripladstilskud er fratrukket.

Børn af ikke-samlevende forældre med fælles forældremyndighed, som bor lige meget hos begge forældre, medtælles som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret.
I mister med andre ord retten til søskenderabat, hvis børnene ikke har samme folkeregisteradresse.

Børn indmeldt i skolefritidsordninger tilknyttet friskoler og private grundskoler, er ikke omfattet af reglen af søskendetilskud.

Hvis barnet bliver passet i hos en privat børne passer efter dagtilbudslovens § 80, kan I få 85 % af søskendetilskuddet af det billigste aldersvarende dagtilbud i kommunen.
Søskendetilskuddet i privat pasning er derfor 85 procent af halvdelen af taksten for en plads i kommunens billigste dagtilbud.

Tilskud til privat børnepasser

Tilskud til pasning af barn ved en privat passer er 5.505 kr.*.

* Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de dokumenterede udgifter til pasningen. 

Tilskuddet til privat pasning bliver tildelt i alle 12 måneder om året idet de private passere ikke har betalingsfrie måneder.

Der kan maksimalt udbetales 3 tilskud pr. husstand til børn i alderen 24 uger til måneden før barnet fylder 2 år og 11 måneder. 

Tilskud til pasning af egne børn

Tilskud til pasning af egne børn er

kr. 6.239 pr måned i 2019

Menu