Takster og tilskud

pige - foto: www.colourbox.dk
Takster og tilskud for dagpleje, daginstitution, SFO og SFO 2

Priser 2020

Dagpleje: 2.734 kr.
Dagpleje deltid under barsel: 1.946 kr.

Småbørnsinstitution (0-3 år): 3.279 kr.
Småbørnsinstitution med madordning (529kr.): 3.808 kr.

Småbørnsinstitution deltid under barsel (0-3 år): 2.344 kr.
Småbørnsinstitution med madordning (529 kr.): 2.873 kr.

Børnehave/integreret institution - heldagsplads: 1.930 kr.
Børnehave/integreret institution med madordning (529 kr.): 2.459 kr.

Børnehave/integreret institution - Deltidsplads under barsel: 1.427 kr.
Børnehave/integreret institution med madordning (529 kr.):  1.956 kr.

MINI-SFO/skolefritidsordning - heldagsplads: 1.888 kr.

SFO/skolefritidsordning (0.-3. kl.):

 • Heldags: 1.888 kr.
 • Morgen: 667 kr.
 • Eftermiddag: 1.671 kr.

SFO 2/skolefritidsordning (4.-6. kl.): 

 • 4 dage (mandag til torsdag efter skoletid): 600 kr. 

Udmeldelsesvarslet er løbende måned + 1 måned for alle dagtilbud.

Ændring af tid i SFO og SFO2:
Ring til pladsanvisningen.

Betaling

Opkrævning af egenbetalingen sker over 11 måneder således, at der ikke udsendes opkrævning for juli måned.
Forfaldsdagen er den 1. i måneden og sidste rettidige indbetalingsdag er normalt den 10. i måneden.

Gebyr

Hvis det er nødvendigt for betalingskontoret at udsende en rykker, vil der blive pålagt et gebyr på 250,00 kr. for restancer.

  Søskendetilskud

  Til familier med mere end ét barn i dagtilbud (Det være sig dagpleje, daginstitution, SFO og SFO2) ydes søskendetilskud.
  Tilskuddet ydes i forhold til de billigste pladser med 50 % af egenbetalingen efter evt. fripladstilskud er fratrukket.

  Børn af ikke-samlevende forældre med fælles forældremyndighed, som bor lige meget hos begge forældre, medtælles som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret.
  I mister med andre ord retten til søskenderabat, hvis børnene ikke har samme folkeregisteradresse.

  Børn indmeldt i skolefritidsordninger tilknyttet friskoler og private grundskoler, er ikke omfattet af reglen af søskendetilskud.

  Hvis barnet bliver passet hos en privat børnepasser efter dagtilbudslovens § 80, er søskendetilskuddet 85 procent af halvdelen af taksten for en plads i kommunens billigste dagtilbud.

  Tilskud til pasning af egne børn
  Tilskud til privat børnepasser

  Tilskud til pasning af barn ved en privat passer er 5.639* for 2020.

  * Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de dokumenterede udgifter til pasningen. 

  Tilskuddet til privat pasning bliver tildelt i alle 12 måneder om året idet de private passere ikke har betalingsfrie måneder.

  Der kan maksimalt udbetales 3 tilskud pr. husstand til børn i alderen 24 uger til måneden før barnet fylder 2 år og 11 måneder. 

  Pasning på tværs af kommunegrænsen

  Pasning på tværs

  Du har ret til at bevare dit barns plads i Rebild Kommune, hvis du flytter til en anden kommune. Du kan også købe en plads i Rebild, selvom du bor i en anden kommune.

  Du kan ønske at få dit barn passet i en anden kommune, end den du bor i. Hvis den kommune optager børn fra andre kommuner, kan det som udgangspunkt godt lade sig gøre.

  Hvis dit barn har en plads udenfor Rebild Kommune, giver vi et tilskud. Du skal så betale forskellen mellem bopæls Kommunens  bruttodriftudgift og instutitions Kommunens bruttodriftudgift for den plads, dit barn benytter. 

  Bruttodriftudgiften er det beløb, det koster kommunen at drive pladsen. Hvis bruttodriftudgiften i pasningskommunen er højere end i Rebild Kommune, vil du derfor skulle betale mere for pladsen end for en plads i Rebild Kommune.

   

  Hvis du flytter fra Rebild Kommune og ønsker at bevare din plads i Kommunen

  Er du flyttet fra Rebild Kommune og vil du beholde pladsen efter du er flyttet? Kontakt pladsanvisningen. Så beder vi den nye kommune om at sende et tilskudsbevis.

  • Din månedlige betaling er afhængig af hvor meget, du kan få i tilskud fra den kommune, du flytter til. Det er din nye kommune, der opkræver betalingen.

   

  Bor du udenfor Rebild Kommune og ønsker du pasning hos os? Så kontakt pladsanvisnigen. 

  • Vi kan ikke garantere, at dit barn kan blive tildelt en plads i et bestemt dagtilbud eller i et bestemt område.
  • Dit barn kommer på ventelisten på samme vilkår som børn i Rebild Kommune og bliver anvist efter vores gældende anvisningsprincipper.
  • Det skal fremgå tydeligt af din ansøgning at I ikke flytter til Rebild Kommune.
  • Når du får en plads til dit barn i rebild Kommune beder vi din bopælskommune om at sende et tilskudsbevis.
  • Din månedlige betaling er afhængig af hvor meget, du kan få i tilskud i din bopælskommune. Det er din bopælskommune, der opkræver betalingen.

  Får jeg søskendetilskud og friplads, hvis jeg ikke benytter en plads i Rebild Kommune?

  Du har altid mulighed for at søge om friplads. Du skal altid søge om friplads i den kommune som du bor i.

  Vi beregner både søskendetilskud og friplads ud fra vores priser. Er prisen for en plads i den anden kommune højere end i Rebild, så får du en opkrævning, også selvom du er berettiget til fuld friplads.

   

  Hvem opkræver betaling for mit barns pasning, når jeg er flyttet fra Rebild Kommune?

  Hvis du flytter til en anden kommune og fortsat benytter pladsen i Rebild.

  • Så giver vi besked til din nye kommune om, at de skal opkræve fra den dato, du er flyttet.
  • Er der en difference i betalingen, så bliver det opkrævet ved første opkrævning.

  Hvis du flytter fra Rebild uden at opsige din plads i Rebild Kommune:

  • Du skal selv udmelde dit barn, fra det dagtilbud barnet går i. Rebild Kommune udmelder ikke dit barn automatisk
  • Opsigelsen er løbende måned + en måned 
  • Hvis du ikke opsiger pladsen i Rebild Kommune skal du i en periode betale dobbelt, hvis du har fået en plads i din nye bopælskommune. Hvis du har dobbeltplads vil pladsanvisningen selv opkræve for pladsen i Rebild Kommunen.

   

  Menu