Udmeldelse

Perler - foto: www.colourbox.dk
Udmelding af dagpleje, daginstitution, SFO og fritidsklub skal ske med mindst en måneds varsel.

Udmelding skal det ske med mindst 1 måneds varsel til den 1. i måneden. Du gør det via Digitale Pladsanvisning.

Bliver dit barn passet privat, skal udmeldelse ligeledes ske via Digital Pladsanvisning.
Bemærk: Tilskud til privat pasning stopper den måned, hvor barnet er 2 år og 11 måneder.

Midlertidig udmeldelse

Du kan udmelde dit barn midlertidigt af et dagtilbud og fortsat være sikret en plads i den samme institution/det samme dagplejedistrikt. Dog skal den midlertidige udmelding have en varighed på mindst tre og højst seks måneder. En midlertidig udmelding skal ske med en måneds varsel til Pladsanvisningen - det samme gælder genindmeldelsen.

Automatisk udmeldelse

Såfremt dit barn er indmeldt i et andet pasningstilbud i Rebild Kommune, når du bliver tilbudt en børnehaveplads eller MINI-SFO, vil en udmeldelse af tidligere pasningstilbud ske automatisk.

Selvbetjening:

Digital Pladsanvisning

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

I den digitale pladsanvisning kan du:

  • skrive dit barn op til pasning i dagpleje, småbørnsinstitution, børnehave, SFO og klub
  • udmelde dit barn
  • ansøge om økonomisk friplads
  • se status på ind- og udmeldelsesforhold

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu