Specialklasser

Kugleramme - foto: www.colourbox.dk
På nogle af vores skoler er der specialklasser. Der er to klasser for børn med generelle indlæringsvanskeligheder, en klasse for børn med adfærds- og kontaktproblematikker og en klasse for børn med socio-emotionelle vanskeligheder.

En elev skal henvises for at gå i en specialklasse. Det foregår via den skole, som barnet går på.
I skal derfor tage kontakt til jeres egen skole, hvis I mener, jeres barn har brug for at gå i en specialklasse.  

Specialklasse for elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasserne er et undervisningstilbud til elever fra 0.-10. klassetrin med generelle indlæringsvanskeligheder. Specialklasserne ligger på Sortebakkeskolen og Terndrup skole

Adfærd og kontaktklasse (AK-klassen)

AK-klassen er et tilbud til elever med adfærds- og kontakt-problemer. Børn som har brug for støtte og struktur i skoledagen. Indsatsen for det enkelte barn bliver planlagt i samarbejde med forældrene og med udgangspunkt i barnets forudsætninger og behov. Der lægges vægt på både faglig læring og social træning. AK-klassen holder til på Skørping Skole.

Specialklasse for elever med socio-emotionelle vanskeligheder

Specialklassen for elever med socio-emotionelle vanskeligheder er for elever fra 0.-10. klassetrin. Specialklassen er tilknyttet Ak-klassen på Skørping Skole, men er fysisk placeret på Møldrupvej 16 i Skørping.

Vil du vide mere om specialklasserne, skal du kontakte den enkelte skole eller Rebild kommunes omstilling på 99 88 99 88 og bede om at tale med sekretæren i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

Specialskole (Læringscenter Himmerland)

Udover specialklasser er der i kommunen en specialskole. Målgruppen for Læringscenter Himmerlands elever er børn/unge med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Der foruden kan børnene/de unge have yderligere problemstillinger såsom: autismespektrums forstyrrelser, ADHD, tilknytningsforstyrrelser og multiple funktionsnedsættelser. 

Menu