Specialklasser

Kugleramme - foto: www.colourbox.dk
I Rebild Kommune er der én specialskole, og på enkelte skoler er der er specialklasser. Der er to klasser for børn med generelle indlæringsvanskeligheder, en klasse for børn med specifikke vanskeligheder, en klasse for børn med adfærds- og kontaktproblematikker og en klasse for børn med socio-emotionelle vanskeligheder.

En elev skal henvises for at gå i en specialklasse. Det foregår via den skole, som barnet går på. I skal derfor tage kontakt til jeres egen skole, hvis I mener, jeres barn har brug for at gå i en specialklasse.  

Adfærd og kontaktklasse (AK-klassen)

AK-klassen er et tilbud til elever fra 0.-10. klasse med adfærds- og kontakt-problemer, og som profiterer af et skoletilbud med en meget struktureret pædagogik i tilknytning til en folkeskole. Børn som har brug for støtte og struktur i skoledagen. Indsatsen for det enkelte barn bliver planlagt i samarbejde med forældrene og med udgangspunkt i barnets forudsætninger og behov. Den pædagogiske indsats baseres på aktuel viden og forksningpå det specialpædagogiske område. Der lægges vægt på både faglig læring og social træning. Målet er størt mulig livskvalitet, men ikke nødvendigvis størst mulig tilpasning eller normalitet. Målet er at give eleverne optimale udviklingsmuligheder, så de på sigt kan deltage aktivit i samfundet med de særlige forudsætninger, de har. 

AK-klassen holder til på Skørping Skole. Det er et heldagstilbud fra kl. 8.30 - 15.30 med undervisning og fritidsdel. 

Specialklasse for elever med socio-emotionelle vanskeligheder

Specialklassen for elever med socio-emotionelle vanskeligheder er for elever fra 0.-10. klassetrin. Specialklassen er tilknyttet Ak-klassen på Skørping Skole, men er fysisk placeret på Møldrupvej 16 i Skørping.

Specialklasse for elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklassen er et undervisningstilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder i 0.- 10. klasse, som ikke trives i den almene folkeskole og med behov for et mindre og struktureret skoletilbud, som er kompleksitets- og relationsreduceret. Denne gruppe elever kan have tillægsdiagnoser, men disse bør ikke være elevernes primære problematik.

Specialklasserne ligger på Sortebakkeskolen og Terndrup skole

Specialklasse for elever med specifikke vanskeligheder

Sortebakkeskolen har også specialklasser for elever med specifikke vanskeligheder i 0.-10. klasse. Disse specialklasser er målrettet børn, som har specifikke vankeligheder, der forhindrer, at eleverne kan trives og udvikler sig i den almene folkeskole. Disse børn vil ofte være kendetegnet ved, at de har behov for et mindre og struktureret læringsmiljø. Eksempler på vanskeligheder denne gruppe kunne have, kunne for eksempel være sanseintegrationsvanskeligheder eller specifikke kognitive vanskeligheder. Disse børn er ofte normaltbegavede eller tæt derpå og har derfor brug for spejling i børn med gennemsnitlige indlæringsmæssige forudsætninger også, hvorfor det er vigtigt at indtænke denne gruppe meget fleksibelt og have særlig fokus på at inkludere disse elever i normalundervisningen med støtte.

Specialklassen for elever med specifikke vanskeligheder ligger på Sortebakkeskolen

Specialskole (Læringscenter Himmerland)

Udover specialklasser er der i kommunen en specialskole. Målgruppen for Læringscenter Himmerlands elever er børn/unge med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Der foruden kan børnene/de unge have yderligere problemstillinger såsom: autismespektrums forstyrrelser, ADHD, tilknytningsforstyrrelser og multiple funktionsnedsættelser. For at målrette pædagogikken er eleverne inddelt i tre funktionsspor; et spor for børn/unge med generelle indlæringsvanskeligheder, et spor for børn/unge der også har ADHD og/eller tilknytningsproblematikker og endelig et spor for børn/unge med multiple funktionsnedsættelser. Læringscenter Himmerland er på nuværende tidspunkt et heldagstilbud fra 8.00 – 16.00 med mulighed for pasning i ydertimerne. Fra skoleåret 2020/2021 opdeles tilbuddet i skole- og SFO-tilbud.

Læringscenter Himmerland består også af en specialbørnehave. 

Yderligere information

Vil du vide mere om et af kommunens specialtilbud kan du kontakte den enkelte skole eller Rebild kommunes omstilling på 99 88 99 88 og bede om at tale med sekretæren i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

Menu