Til og fra skole

Skilt skolebus - www.colourbox.dk
Sammen med Nordjyllands Trafikselskab (NT) sørger vi for gratis skolebus til og fra skole for de børn, der er berettiget til det ifølge Folkeskoleloven.

En elev er berettiget til kørsel hvis:

A) Eleven går på distriktsskolen, men skolevejen er længere end: 

    • 2,5 km for 0.-3. klasse 
    • 6 km for elever i 4.-6. klasse 
    • 7 km for elever i 7.-9. klasse 
    • 9 km for elever i 10. klasse. 

B) Eleven går på distriktsskolen, men skolevejen er ikke sikker for eleven at færdes på.

C) Eleven går på distriktsskolen, men er syg eller invalideret eksempelvis med et brækket ben

D) Eleven går i et specialtilbud (henvist af Rebild Kommune), som foregår på en anden skole end distriktsskolen.

Hvis en af ovenstående betingelser er opfyldt, betaler vi for transporten. Hvis du er i tvivl, om du er berettiget, så spørg på skolen.

Skolen udleverer buskort

Det er den enkelte skole, som sørger for at bestille og udlevere buskort til de elever, der er berettiget til det.

Kontakt skolen og hør nærmere. 

Kørsel for børn i specialskole

Børn, der går i specialskole, og som har behov for kørsel, kan køre med specialskolebussen. Her bliver eleverne hentet på hjemadressen og kørt i taxa/minibus til skolen. Det er Center Børn og Unge, der i samarbejde med forældrene og den enkelte skole, vurderer, om et barn har behov for at køre med specialskolebussen eller kan benytte den kollektive bustrafik. 

Menu