Tilskud til pasning af egne børn

Få tilskud til at passe dine egne børn. Foto: colourbox.dk
Du har som forælder mulighed for at få tilskud til pasning af dit eget barn, når barnet er mellem 24 uger og to år og 11 måneder gammelt. Forskellige kriterier skal være opfyldt, for at du kan få tilskuddet.

I stedet for en plads i et kommunalt dagtilbud kan du som forælder få tilskud til at passe dit barn selv. 

Hvem kan få tilskud?

For at få tilskud til pasning af dit eget barn skal du opfylde følgende betingelser:

 • Når tilskudsperioden starter, skal dit barn være mindst 24 uger, og når den slutter må dit barn højest være to år og 11 måneder.
 • Du må ikke modtage offentlig overførselsindkomst (for eksempel barselsdagpenge, orlovsydelse, kontanthjælp, førtidspension eller SU) eller have arbejdsindtægt i samme periode.
 • Du må ikke samtidig benytte et dagtilbud til barnet eller modtage tilskud til privat pasning.
 • Perioden, hvor du passer dit eget barn, skal være mindst otte uger og højst et år.
 • Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to, men må samlet ikke overstige den fastsatte maksimumsperiode
 • Som familie kan I modtage tilskud til i alt tre børn enten samtidigt eller i forskudte perioder
  (det samlede tilskud pr. husstand kan dog ikke overstige dagpengemaksimum. Find de aktuelle dagpengesatser på borger.dk).
 • Ansøgers relation til det barn, der søges tilskud til, skal være i form af biologisk forælder, adoptivforælder eller samlevende i husstanden.
 • Ansøger skal have opholdt sig i Riget (Danmark, Grøndland og Færøerne) i syv ud af de seneste otte år.
  Dette gælder dog ikke forældre, der er berettiget til ydelsen efter EU-retten.

Hvor meget kan man få i tilskud?

I 2019 er det på 6.239 kr. pr. måned.

Tilskuddet beskattes som A-indkomst for tilskudsmodtageren. Da der ikke er tale om lønindkomst, beregnes der ikke ATP eller arbejdsmarkedsbidrag. Tilskuddet bliver udbetalt til ansøgers Nemkonto, den første hverdag i den måned tilskuddet vedrører.

Hvordan søger man om tilskud til pasning af eget barn?

Ansøgning om tilskud til pasning af eget barn foregår via Digital Pladsanvisning - se selvbetjeningsløsningen nedenfor.

Du kan tidligst søge om tilskud til pasning af eget barn tre måneder før, dit barn skal passes - og senest en måned før - af hensyn til sagsbehandlingstiden. Du kan tidligst få tilskuddet bevilget en måned efter ansøgningstidspunktet.

I særlige tilfælde kan kommunen give afslag på tilskud, hvis hensynet til barnet taler herfor. Endelig kan kommunen stoppe tilskud til pasning af egne børn, hvis forældre bevidst unddrager sig straffuldbyrdelse eller idømmes en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge.

Du har pligt til at give kommunen besked, hvis der er forhold af betydning for tilskuddet, som ændrer sig. 

Når tilskudsperioden slutter

Hvis du ønsker et pasningstilbud til dit barn, når tilskudsperioden slutter, skal du skrive dit barn op via Digital Pladsanvisning - se nedenfor. For at være dækket af kommunens pasningsgaranti, skal du søge om en plads senest 3 måneder inden behovsdato. 

Selvbetjening:

Tilskud til pasning af egne børn

Ansøgning om tilskud til at passe eget barn foregår via Digital Pladsanvisning. Du skal bruge din NemID.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu