Hegn og hegnsyn

Hegn
Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet – en fælles sag.

Naboer må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud.

Der kan dog være undtagelser. I lokalplaner, tinglyste deklarationer og politivedtægter kan der være begrænsninger, som I skal overholde – også selv om I har lavet en anden aftale.

Hvad er et hegn? 

Et hegn kan være udformet som plankeværk, raftehegn, trådhegn, mur, hæk eller lignende. 
Hegn administreres efter bestemmelserne i hegnsloven.

I hegnslovens forstand skelnes mellem fælleshegn og egne hegn.

  • Fælleshegn er et hegn i skellet mellem to ejendomme.
  • Eget hegn er et hegn, der står helt på egen grund langs skel - dog ikke længere væk fra skellinien end 1,75 meter eller hegn mod offentlig vej.
  • Træer opfattes som hovedregel ikke som et hegn. Der kan dog være tilfælde, hvor en række træer tilsammen danner et hegn. Et hegnssyn vurderer, om træerne har funktion af et hegn.

Hvis du ikke kan blive enig med din nabo i spørgsmål om jeres hegn, for eksempel udseende, højde, placering, vedligeholdelse og så videre, kan du udfylde denne blanket og sende den til Hegnsynet for Rebild Kommune, Hobrovej 110, 9530 Støvring eller via pbv@rebild.dk.

Det anbefales dog altid, at naboerne selv prøver at finde en løsning uden indblanding fra hegnsynet.  

Det er vigtigt, at du selv fremkommer med alle relevante oplysninger til sagen, idet hegnssynet kun må tage stilling til de fremførte påstande. 

Når hegnsynet har modtaget de nødvendige oplysninger, vil begge naboer blive indkaldt til et besigtigelses- og forhandlingsmøde - en hegnsynsforretning. 

Hvad er et hegnsyn?

Et hegnsyn består af tre uvildige personer udpeget af kommunen. Hegnsynet vil så vidt muligt forsøge at mægle mellem parterne for at nå en løsning. Hvis det ikke lykkes, er det hegnsynets afgørelse, der vil være gældende.

Prisen for et hegnsyn er 1.806,00 kr., og det er typisk den part, der ikke får ret, der skal betale regningen. Ved forlig deles regningen mellem de to naboer.

Hegnsynet tager ikke stilling til skel. Er uenigheden et spørgsmål om skel, må ejerne selv kontakte en privatpraktiserende landinspektør.

Har du spørgsmål, så kontakt pbv@rebild.dk.

Menu