Registrering af elvarme i BBR

Reduktion af eludgift
Hvis din helårsbolig er registreret som elopvarmet helårsbolig i Bygnings- og Boligregistret (BBR), er du berettiget til en reduktion af elafgiften.

Grundlaget for at blive registreret i BBR som elopvarmet helårsbolig, og dermed opnå den reducerede elafgift, er:

  • at boligen er en helårsbolig med faste elvarmeinstallationer, som dækker mere end halvdelen af boligens nettovarmebehov (inklusive varmt brugsvand).
  • at elvarmeinstallationer defineres som: elradiatorer, loft- eller gulvvarme med eldrevne varmepumper, elkedler eller kassetter i centralvarmeanlæg, jordvarme og akkumulerende elvarme.

Hvem skal godkende, om du er berettiget?

Er din bolig ikke registreret med elvarme i BBR, skal du kontakte din el-leverandør. Nogle leverandører sender et registreringsskema til dig, som du efterfølgende skal indsende til kommunen. Andre beder dig selv kontakte kommunen for at få elopvarmningen registreret i BBR, og derefter slår leverandøren det op i BBR, og det er derfor ikke nødvendigt med et registreringsskema.

Hvis det drejer sig om den første model, hvor kommunen skriver under på et registreringsskema, kan du indsende det på pbv@rebild.dk.

Når vi modtager skemaet, afgør vi, om din ejendom kan optages i BBR som elopvarmet helårsbolig. Herefter sender vi skemaet direkte til din el-leverandør. 

Du kan se din BBR meddelelse på OIS.

Menu