Registrering af elvarme i BBR

Reduktion af eludgift
Hvis din helårsbolig er registreret som elopvarmet helårsbolig i Bygnings- og Boligregistret (BBR), er du berettiget til en reduktion af elafgiften.

Grundlaget for at blive registreret i BBR som elopvarmet helårsbolig, og dermed opnå den reducerede elafgift, er:

  • at boligen er en helårsbolig med faste elvarmeinstallationer, som dækker mere end halvdelen af boligens nettovarmebehov (inklusive varmt brugsvand).
  • at elvarmeinstallationer defineres som: elradiatorer, loft- eller gulvvarme med eldrevne varmepumper, elkedler eller kassetter i centralvarmeanlæg, jordvarme og akkumulerende elvarme.

Hvem skal godkende, om du er berettiget?

Er din bolig ikke registreret med elvarme, skal du kontakte Eniig Kundeservice på telefon 70 15 16 70 for at få tilsendt et registreringsskema. Skemaet skal du sende til kommunen på pbv@rebild.dk.

Når vi modtager skemaet, afgør vi, om din ejendom kan optages i BBR som elopvarmet helårsbolig. Hvis du i skemaet har krydset af i anden hovedopvarmningskilde end den, der er registreret i BBR, ajourføres din BBR ejermeddelelse på baggrund af de nyeste oplysninger. Herefter sender vi skemaet til Eniig. 

Du kan se din BBR meddelelse på OIS.

Menu