Landzonetilladelse

I landzonen må du som udgangspunkt kun bygge og anlægge det, der er nødvendigt for hovederhvervene i landzonen. Hovederhvervene i landzonen er landbrug, skovbrug og fiskeri.

Andre byggerier og anlæg kræver som udgangspunkt en landzonetilladelse.

Her er dog nogle få undtagelser:

  • Byggeri der efter Bygningsreglementet er fritaget for krav om byggetilladelse, og som ikke medfører oprettelse af ny bolig.
  • Til- og ombygning af helårshus, hvor husets samlede bruttoareal ikke overstiger 250m².
  • Helårsboligs overgang til fritidsbolig
  • Byggeri til udvidelse af mindre erhvervsvirksomhed i det åbne land, som er etableret lovligt i en tidligere landbrugsbygning.

Bestemmelserne skal sikre, at egentlig byudvikling sker i byzone efter en gennemarbejdet plan.

Hvis du er i tvivl om et byggeri, en ændret brug af en bygning eller et areal kræver tilladelse efter planloven, er du velkommen til at kontakte Center Plan Byg og Vej, pbv@rebild.dk.

Selvbetjening:

Landzonetilladelse

Her kan du søge om landzonetilladelse i forbindelse med nyt byggeri, udstykning og ændret brug af areal og bygninger i henhold til Planlovens § 35.

Hav følgende parat:

  • Tegninger/skitser - du kan vedhæfte dem sidst i forløbet
  • Beliggenhedsplan, der tydeligt viser forholdene

Bemærk, at du skal sende ansøgningen til den kommune, hvor ejendommen ligger.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu