Når du vil bygge enfamilieshus

Planlægning af byggeri
Inden du planlægger byggeri af enfamilieshus, rækkehus eller garage, er det en god idé at være opmærksom på blandt andet lokalplaner, fredninger og tinglysninger i dit område.
 • Er der en lokalplan med bestemmelser for dit område? Hvis ikke, kan det være relevant at undersøge kommuneplanens bestemmelser.
 • Ligger dit planlagte byggeri i fredet natur eller er det omfattet af en beskyttelseslinje. Læs mere på miljøportalen.
 • Er der tinglysninger?

Der kan også være flere andre lovgivninger, som vil være en god ide at undersøge, foreksempel Planloven og Naturbeskyttelsesloven.  

Du skal også altid undersøge om de generelle regler i bygningsreglementet er overholdt.

Enfamiliehuse, rækkehuse med mere

Følgende byggearbejder kræver byggetilladelse:

 • garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, når bygningens samlede areal er over 50 m²
 • fritliggende enfamiliehuse
 • sammenbyggede enfamiliehuse med højst to boliger
 • sammenbyggede enfamiliehuse med mere end to boliger med lodret lejlighedsskel
 • om- og tilbygninger til ovenstående.
Tjekliste til byggeansøgning

For at ansøgningen kan behandles, skal du vedlægge redegørelse for følgende:

• Byggegrundens beliggenhed
• Tydelig beskrivelse af byggearbejdet   
• Situationsplan med eksisterende bygninger samt placering af planlagt byggeri
• Grundplan/etageplan
• Snit
• Facadetegninger
• Kloak-/afløbsplan
• Tilbud på byggeskadeforsikring/underskrevet selvbyggererklæring
• Varmetabsberegning eller ved nybyggeri en energirammeberegning

Ved om- og tilbygninger af eksisterende byggeri er det vigtigt at tilføje BBR bygningsnummeret på ansøgningen. Hvis du ikke kender bygningsnummeret, kan BBR meddelelsen findes på OIS.

Det vil ofte være nødvendig at få hjælp af en professionel rådgiver til at udarbejde projektet, da både bygningsreglementet og anden lovgivning skal være overholdt.

Selvbetjening:

Bygge- og miljøansøgning

Når du skal starte et byggeprojekt som for eksempel opførelse af en ny garage, tilbygning af udestue, nyt etageboligbyggeri, nyt enfamiliehus, nedrivning af maskinhus, så skal projektet ansøges eller anmeldes hos kommunen.

Det gælder også når du skal starte et miljøprojekt som etablering af jordvarmeanlæg, spildevandsanlæg i det åbne land, oprensning og udvidelse af sø, etablering af ny sø, indvindingsanlæg til drikkevand, indvinding af vand til markvanding eller anmeldelse af olietank.

Du skal logge ind med NemID på selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, for at starte dit projekt. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her. Du vil blive guidet hele vejen gennem dit projekt trin for trin. Via Byg og Miljø kan du undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel. Du kan finde oplysninger om bl.a.

 • Kommune- og lokalplaner
 • By- og landzonebestemmelser
 • Byggelinjer, fredningslinjer mv.

Forhold som drikkevandsinteresser eller mistanke om jordforurening på stedet, bliver også vist. Desuden kan du se, hvilke regler og forhold der vil indgå i behandlingen af en konkret sag, du søger om tilladelse til.

Husk at have relevante tegninger og andre dokumenter klar i pdf-format, da de skal vedhæftes projektet. Du kan til enhver tid gemme din ansøgning og vende tilbage til den på et senere tidspunkt.

Du kan eventuelt læse vores guide inden du går i gang med udfylde din ansøgning. Der er en guide til at starte et nyt projekt og en til at eftersende oplysninger.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu