Solceller

Solcelleanlæg til private
Har du planer om at installere solceller?

Solceller er paneler af forskellige størrelser som bruges til at omdanne solens stråler til elektrisk energi. De monteres ofte på husets tag, hvor de danner strøm, som kan bruges til at drive almindelige husstands apparater.

Du kan opsætte et solcelleanlæg på dit tag uden at søge byggetilladelse, hvis:

  • det monteres plant med tagfladen
  • anlægget ikke er reflekterende
  • placeringen tilpasses så det ikke generer dine naboer. 

Der kan dog være love, som kan regulere eller begrænse muligheden for opsætningen af dit solcelleanlæg. Det kan for eksempel være naturbeskyttelsesloven og planloven, herunder lokalplaner eller deklarationer/servitutter.

Solceller i BBR-registret

Et solcelleanlæg skal registreres i BBR-registret som et teknisk anlæg. Derfor er det vigtigt, at du giver besked til os når du har fået installeret et solcelleanlæg. Beskeden kan sendes til bbr@rebild.dk - den skal indeholde oplysninger om størrelsen på anlægget, årstallet for opsætningen, samt hvilket bygningsnummer anlægget er opsat på. Hvis du er i tvivl om hvilket bygningsnummer det er, kan du finde din BBR meddelelse på OIS. I samme forbindelse anbefaler vi at BBR meddelelsen nøje gennemgås for eventuelle fejl og mangler - Hvis du finder rettelser til BBR kan de sendes til bbr@rebild.dk.

Det kræver byggetilladelse at opsætte solceller på stativ på flade tage, eller på jorden

Opsætning af solceller på jorden i landzone kræver både byggetilladelse og landzonetilladelse. Hvis du ønsker at opføre et solcelleanlæg, der kræver byggetilladelse, skal du via Byg og Miljø sende en beskrivelse der viser, hvor du vil placere solcelleanlægget, og hvilket anlæg, der skal opføres. Der oprettes en byggesag, når vi modtager ansøgningen. Når byggesagen afsluttes påføres solcelleanlægget i BBR-registret. Der vil blive fremsendt en ny BBR meddelelse per brev eller e-boks. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Center Plan, Byg og Vej på pbv@rebild.dk.

Selvbetjening:

Bygge- og miljøansøgning

Når du skal starte et byggeprojekt som for eksempel opførelse af en ny garage, tilbygning af udestue, nyt etageboligbyggeri, nyt enfamiliehus, nedrivning af maskinhus, så skal projektet ansøges eller anmeldes hos kommunen.

Det gælder også når du skal starte et miljøprojekt som etablering af jordvarmeanlæg, spildevandsanlæg i det åbne land, oprensning og udvidelse af sø, etablering af ny sø, indvindingsanlæg til drikkevand, indvinding af vand til markvanding eller anmeldelse af olietank.

Du skal logge ind med NemID på selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, for at starte dit projekt. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her. Du vil blive guidet hele vejen gennem dit projekt trin for trin. Via Byg og Miljø kan du undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel. Du kan finde oplysninger om bl.a.

  • Kommune- og lokalplaner
  • By- og landzonebestemmelser
  • Byggelinjer, fredningslinjer mv.

Forhold som drikkevandsinteresser eller mistanke om jordforurening på stedet, bliver også vist. Desuden kan du se, hvilke regler og forhold der vil indgå i behandlingen af en konkret sag, du søger om tilladelse til.

Husk at have relevante tegninger og andre dokumenter klar i pdf-format, da de skal vedhæftes projektet. Du kan til enhver tid gemme din ansøgning og vende tilbage til den på et senere tidspunkt.

Du kan eventuelt læse vores guide inden du går i gang med udfylde din ansøgning. Der er en guide til at starte et nyt projekt og en til at eftersende oplysninger.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu