Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

ur  - www.colourbox.com
Rebild kommune har en række forskellige frister for svartider og sagsbehandlingstider. Du kan læse mere i Rebild Kommunes politik for mødet med borgeren.

Har du eksempelvis brug for at ansøge om en ydelse og møder personligt op i Borgerservice, hjælper vi dig med at skabe kontakt til den relevante medarbejder. Kontakter du os på skrift, besvarer vi din henvendelse senest inden for ti hverdage.

Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal borgeren skriftligt have besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse. En afgørelse er en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på ansøgning om en ydelse.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden begynder på det tidspunkt, hvor kommunen modtager en ansøgning, og løber indtil, afgørelsen er sendt til borgeren.

Overholdelse af sagsbehandlingstiden forudsætter, at eventuelle ansøgninger er udfyldt korrekt, at eventuelle ansøgningsfrister overholdes, og at den dokumentation, der er påkrævet foreligger ved ansøgningen, eller er fremskaffet til tiden, når man fra kommunens side beder om det. 

Sagsbehandlingstiderne er generelle. Det betyder, at kommunen behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Det betyder også, at der kan være særlige situationer, hvor den fastsatte sagsbehandlingstid ikke kan overholdes. Hvis dette sker, vil du som borger blive oplyst om grunden til, at fristen ikke kan overholdes. Det vil endvidere blive oplyst, hvornår du kan forvente,  at der bliver truffet en afgørelse.

Sociale ydelser

Vi har samlet alle vores sagsbehandlingstider for sociale ydelser i dette dokument.

Ydelser der udbetales af Udbetaling Danmark 

Familieydelser, barseldagpenge, boligstøtte samt folke- og førtidspension udbatales af Udbetaling Danmark.

Du skal ansøge om disse ydelser via borger.dk.

Menu