Udbetaling af feriepenge

Her på siden kan du se, hvordan du får dine feriepenge udbetalt

Penge - www.colourbox.dk

Få feriepenge udbetalt

Du søger om udbetaling af dine feriepenge ved at bruge selvbetjening.

Når du har søgt om feriepenge, sender Feriepengeinfo ansøgningen videre til den, der skal udbetale feriepengene til dig.Hvis du har spørgsmål til, hvordan du søger digitalt, kan du finde svar i denne vejledning:

Hvis du ikke har NemID
Hvis du ikke har NemID, kan du søge om at få dine feriepenge udbetalt på andre måder. Du kan her læse mere her:
Digitalt feriebrev

I løbet af marts måned sender Feriepengeinfo et feriebrev til dig, hvis du har feriepenge til brug fra 1. maj. Du får brevet med Digital Post.

Læs også

Se dine optjente feriepenge og tidligere ansøgninger

Du kan altid se, hvor mange feriepenge du har optjent ved at bruge selvbetjeningen. Beløbet du kan se, er efter skat. Her kan du også se dine tidligere ansøgninger. Klik på 'Start'.

Feriepenge hos FerieKonto

Du kan her læse mere om fristerne for indbetaling af feriepenge til FerieKonto, og hvornår du kan se feriepengene i selvbetjening.

Hvornår får jeg mine feriepenge?

Du skal som hovedregel holde din ferie i det rigtige ferieår for at få dine feriepenge udbetalt.

Første feriedag kan tidligst være den 1. maj.

Har du søgt om feriepenge fra FerieKonto, får du dine penge ca. 4 hverdage efter, du har søgt på selvbetjening eller på TastSelv-telefonen. Også selv om du taster ferien med tilbagevirkende kraft. Du kan tidligst få dine feriepenge en måned før din første feriedag. Pengene kommer ind på din NemKonto.

Har du søgt om feriepenge hos din arbejdsgiver eller en anden feriekasse, kan det være forskelligt, hvor lang tid der går, før dine feriepenge bliver udbetalt. Du kan kontakte den, der skal udbetale dine feriepenge for at høre nærmere.

Du kan se navnet på den, som skal udbetale dine feriepenge, i feriebrevet under 'Udbetaler' eller ved at logge på selvbetjening.

Du kan se navnet på den, som skal udbetale dine feriepenge, i feriebrevet under 'Udbetaler' eller ved at logge på selvbetjening.

Ophold i udlandet, pension og dødsfald

Hvis du fratræder dit danske job og/eller flytter til udlandet, har du mulighed for at få udbetalt dine feriepenge. Det samme gælder ved dødsfald.

Du kan læse mere her:

Udbetaling af feriepenge, hvis du er forhindret i at holde ferie

Du kan være forhindret i at holde ferie på grund af fx sygdom, barsel, selvstændig erhvervsdrivende eller værnepligt. Det kaldes ’feriehindring’. Som udgangspunkt skal du holde din ferie på et andet tidspunkt i løbet af ferieåret, men hvis det ikke er muligt, kan du søge om udbetaling af feriepenge.

Vær opmærksom på, at du også har mulighed for at få udbetalt dine feriepenge, hvis du kan dokumentere, at du er blevet erklæret ’terminal patient’ i forbindelse med uhelbredelig sygdom. Du skal tage kontakt til den, som skal udbetale dine feriepenge for at høre nærmere.

Regler for udbetaling af feriepenge ved feriehindring

Du kan få udbetalt op til 15 feriedage (kaldet ’hovedferien’) efter den 1. oktober og resten af feriedagene (kaldet ’restferie’) efter den 30. april, når ferieåret udløber.

Udbetaling af ’hovedferie’ efter 1. oktober: Er du forhindret i at holde ferie frem til den 30. september i ferieåret, kan du tidligst søge om dine feriepenge for hovedferien efter den 30. september.

Udbetaling af ’restferie’ efter 30. april: Er du forhindret i at holde din restferie frem til den 30. april i ferieåret, kan du tidligst søge dine feriepenge efter den 30. april.

Sådan søger du om feriepenge for ferieåret 2015/2016, hvis du er feriehindret

Hvis du i løbet af ferieåret 1. maj 2015 til 30. april 2016 bliver forhindret i at holde ferie, kan du søge om udbetaling af ’hovedferien’ fra den 30. september via selvbetjening her på borger.dk.

Hvis du var feriehindret i ferieåret 2014/2015

Hvis du i løbet af ferieåret 1. maj 2014 til 30. april 2015 har været forhindret i at holde ferie, kan du ikke søge via selvbetjening her på borger.dk. Du skal kontakte den, som skal udbetale dine feriepenge for at høre, hvordan du søger om udbetaling ved feriehindring. Har du fået et feriekort, skal du sende det tilbage til den, der har udstedt det til dig.

Hvis du har feriepenge hos FerieKonto i ferieåret 2014/2015
Hvis det er FerieKonto, som skal udbetale dine feriepenge, kan du søge om udbetaling via selvbetjening.

Hvis du er i tvivl, om det er FerieKonto eller en anden virksomhed, der skal udbetale dine feriepenge, kan du se navnet på den, som skal udbetale dine feriepenge i feriebrevet under ’Udbetaler’ eller ved at logge på selvbetjening.

Hvem udbetaler mine feriepenge?

Der findes mange ordninger, som administrerer og udbetaler feriepenge. Det kan derfor være svært for dig at vide, hvem der skal udbetale dine feriepenge, og hvordan du får dem udbetalt.

Hvis din arbejdsgiver har en kollektiv overenskomst, der kræver indberetning til Arbejdsmarkedets Centrale Ferieregister (ACF) skal du søge om feriepenge som du plejer. Når du logger på selvbetjening, kan du se, hvordan du skal søge om feriepenge via ACF.

Hvis du er i tvivl, om det er FerieKonto eller en anden virksomhed, der skal udbetale dine feriepenge, kan du se navnet på den, som skal udbetale dine feriepenge i feriebrevet under ’Udbetaler’ eller ved at logge på selvbetjening.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Er der fejl i beløb eller feriedage - kontakt din arbejdsgiver

Hvis du mener, at der fx er fejl i beløbet eller antallet af feriedage, skal du kontakte den arbejdsgiver, hvor du har optjent feriepengene. Det er nemlig kun arbejdsgiveren, der kan rette fejlen.

Vær opmærksom på, at det beløb din arbejdsgiver indberetter til dig, er efter skat.

Spørgsmål om udbetaling af feriepenge - kontakt den virksomhed, der skal udbetale feriepengene

Du kan se, hvem der udbetaler dine feriepenge ved at logge på den digitale ansøgning under "Søg feriepenge". Virksomheden står under "Udbetaler". Se eksemplet nedenfor. Du kan også se det på dit feriebrev.

Hvis det er FerieKonto, som skal udbetale dine feriepenge:

Spørgsmål til den digitale ansøgning

Få hjælp til, hvordan du søger feriepenge i vejledningen:

Har du øvrige spørgsmål til ansøgningen eller opgørelsen over dine feriepenge, kan du kontakte Feriepengeinfo:

Regler om feriepenge

Hvad er feriepenge? Og hvad er reglerne for fx feriepenge og offentlige ydelser?

Du kan læse mere her:

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over dine feriepenge, skal du først kontakte den, som skal udbetale dine feriepenge.

Er du i tvivl om, hvem der har dine feriepenge, kan du logge på selvbetjening se, hvilken virksomhed, der står under ’Udbetaler’. Du kan også se det på dit feriebrev.

Kan I ikke nå til enighed, kan du kontakte

Kundeambassadør for FerieKonto og Feriepengeinfo

Hvis du har forslag til forbedringer eller er utilfreds over FerieKonto eller Feriepengeinfo, kan du kontakte ATP's kundeambassadør. Det kan fx være, hvis du ikke synes, du har fået en god service, eller hvis du synes, der er nogle ting, FerieKonto og Feriepengeinfo kan gøre bedre. Læs, hvordan du kontakter kundeambassadøren:

Menu