Center Familie og Handicap

Center Familie og Handicap
Center Familie og Handicap varetager opgaver i forhold til handicappede børn og voksne, samt børn med særlige behov.

Centret giver støtte til:

  • Børn med særlige behov gennem eksempelvis familiebehandling, fast kontaktperson, aflastning eller anbringelse uden for hjemmet.
  • Familier med børn der har funktionsnedsættelse eller kronisk lidelse, gennem eksempelvis kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, dækning af merudgifter, aflastning eller anbringelse uden for hjemmet.
  • Voksne der har funktionsnedsættelse eller kroniske lidelser, og som eksempelvis har behov for personlig hjælp og ledsageordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, botilbud eller bostøtte.

I Center Familie og Handicap i Rebild Kommune håndteres en række særlige opgaver:

  • På myndighedsområdet er der socialrådgivere og socialformidlere der arbejder indenfor serviceloven - både på børn- og voksenområdet - så borgerne i Rebild Kommune sikres den service, støtte, råd og vejledning de har brug for.
  • Familiebehandling der varetager behandlingsforløb for udsatte familier, med det formål at styrke forældrene i på egen hånd at sikre børnenes trivsel.
  • Børnecenter Himmerland der er en døgninstitution, der arbejder med behandling af børn og unge der har været udsat for traumatiserende oplevelser og omsorgssvigt.
  • Boformen Søparken der er et bo- og aktivitetstilbud for voksne med handicap. 
  • Socialpsykiatri og koordinering af modtagelse af flygtninge.
  • Tilsyn, godkendelse, supervision til opholdssteder, døgninstitutioner og plejefamilier i Rebild Kommune

Menu