Center Familie og Handicap

Center Familie og Handicap
Center Familie og Handicap har opgaver i forhold til handicappede børn og voksne, samt til børn med særlige behov.

Centret giver støtte til:

  • Børn med særlige behov ved for eksempel familiebehandling, fast kontaktperson, aflastning eller anbringelse uden for hjemmet.
  • Familier med børn, der har funktionsnedsættelse eller kronisk lidelse, med for eksempel kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, dækning af merudgifter, aflastning eller anbringelse uden for hjemmet.
  • Voksne, der har funktionsnedsættelse eller kroniske lidelser ved for eksempel personlig hjælp og ledsageordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, botilbud eller bostøtte.

I centret er der forskellige faggrupper, der hver især har specielle opgaver:

  • Socialrådgivere og socialformidlere der arbejder indenfor serviceloven, både for børn og voksne, så borgerne i Rebild Kommune sikres den service, støtte og råd og vejledning de har brug for.
  • Familiebehandling, der arbejder med behandlingsforløb for udsatte familier, som skal gøre dem bedre til på egen hånd at sikre børnenes trivsel.
  • Børnecenter Himmerland, som er en døgninstitution, der arbejder med behandling af børn og unge i massive problemer.
  • Socialpsykiatri og koordinering af modtagelse af flygtninge.
  • Tilsyn, godkendelse, supervision til opholdssteder, døgninstitutioner og plejefamilier i Rebild Kommune

Menu