Familievejleder

Familievejleder Rebild
I har et barn med særlige fysiske eller psykiske udfordringer, og måske har I brug for ekstra støtte og vejledning. Rebild Kommune vil gerne hjælpe med at afklare jeres rettigheder og muligheder for hjælp. Derfor tilbyder vi en samtale med en familievejleder i Rebild Kommune. Dit barn kan for eksempel have et varigt fysisk handicap, ADHD, ADD, autisme, Downs syndrom, diabetes, cøliaki eller cancer.

Familiehuset i Rebild Kommune 99 88 78 56 − spørg efter familievejlederen

Hvad kan vi hjælpe jer med?

Vi mødes til en samtale om jeres barns og jeres families konkrete situation og behov. Familievejlederen kan fortælle jer om jeres rettigheder og muligheder for at få hjælp og kan blandt andet vejlede jer om:

  • De udfordringer hverdagen i familien byder på, for eksempel med fritidsaktiviteter
  • Netværk med andre familier i lignende situation
  • Information om de kurser og foreninger, der er relevante for jeres situation
  • Kontakt til socialrådgiver eller andre relevante fagpersoner
  • Hvordan I søger hjælp til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.

Tilbuddet gælder både når I har et nyfødt barn, og når udfordringerne opdages under barnets opvækst.

Vi kan hjælpe jer videre

Familievejlederen kan ikke træffe afgørelser om konkret hjælp, men hjælpe jer videre i systemet. Samtalen foregår som udgangspunkt hos jer, og barnet behøver ikke at deltage. Hvis I ønsker det, kan familievejlederen bagefter kontakte relevante centre, afdelinger eller personer i kommunen og videregive nødvendig information om jeres situation. Familievejlederen giver ikke nogen oplysninger videre uden jeres tilladelse.

Kontakt familievejlederen

Hvis I ønsker en samtale eller gerne vil vide mere om tilbuddet, er I velkomne til at kontakte familievejlederen. Hvis I allerede har en kontaktperson i Rebild Kommune, kan I også bede vedkommende om at kontakte familievejlederen på jeres vegne:

Familiehuset i Rebild Kommune − telefon:

99 88 78 56 − spørg efter familievejlederen

Menu