Bliv plejefamilie

Bliv plejefamilie
Plejefamiliens vigtigste opgave er at give barnet omsorg og støtte under trygge og stabile forhold.

Familiepleje-
konsulenterne kan kontaktes via omstillingen på telefon:
99 88 99 88.

Alle børn bør vokse op i en familie, hvor de får omsorg og støtte. Men det er desværre ikke alle børn, der har en barndom, hvor mor og far har overskud til at skabe gode rammer for dem. Rebild Kommune har som opgave, at hjælpe børn og unge der vokser op i familier med problemer, så disse børn og unge kan vokse op under de bedst mulige vilkår. For at hjælpe disse børn og unge kan det blive nødvendigt at anbringe dem uden for hjemmet. I de tilfælde er plejefamilien ofte et godt valg for barnet.  

Rebild Kommune rekrutterer løbende nye familier, som har lyst til at blive plejefamilie for et barn. Denne side indeholder en række informationer til jer, der overvejer at blive godkendt som plejefamilie.

Hvorfor blive plejefamilie?

I er sikkert klar over, at livet som plejefamilie til tider kan give udfordringer. Men er I også klar over, at det samtidig kan være en stor gave?

At være plejefamilie er en betroet opgave, og har I først prøvet en sådan opgave, kan det være svært at forstille sig et familieliv uden et plejebarn. Typisk vil dét at blive plejefamilie være berigende og give hele familien nye oplevelser - hvilket typisk fylder mere end de bump på vejen der naturligvis også kan være. Baseret på oplevelser fra nuværende plejefamilier er der nedenfor oplistet gode grunde til at vælge livet som plejefamilie: 

Som plejefamilie kan I:

 • Berige eget familieliv
 • Hjælpe et barn med at udvikle sig
 • Gøre en markant forskel i et barns liv
 • Skabe relationer der varer livet ud
 • Give et barn troen på livet tilbage
 • Se resultater af jeres arbejde

På Socialstyrelsens hjemmeside kan I se seks korte film, hvor plejeforældre fortæller om deres både gode og udfordrende oplevelser som plejefamilie. Disse giver et godt indblik i, hvordan livet som plejefamilie kan være. 

Overvejer I at blive plejefamilie, sidder I måske med en masse spørgsmål i forhold til, hvad det kommer til at betyde for jeres familie. Nedenfor er oplistet informationer der besvarer de spørgsmål man typisk vil have, når man går med tanker om at blive plejefamilie. 

Der afholdes løbende informationsmøder i Rebild Kommune om dét at være pleje- eller aflastningsfamilie. Her er der mulighed for at få flere informationer, møde en plejefamilie og stille spørgsmål undervejs. På informationsmøderne deltager Socialtilsyn Nord også - det er dem der godkender plejefamilier i Nordjylland. Hold øje med Rebild Kommunes facebookside for nærmere information om tid og sted.

Hvilke overvejelser skal I gøre jer inden I bliver plejefamilie?

At være plejefamilie kræver engagement på fuld tid. Det kan være en stor glæde, men til tider kan det også give frustrationer og udfordringer, som i perioder kan fylde meget i familielivet. Derfor er det en stor beslutning at blive plejefamilie. Hvis I vil være plejefamilie, skal I overveje om:

 • I vil stå til rådighed 24 timer i døgnet - både i medvind og modvind?
 • I er klar på en ufordring, der kan udvikle jer?
 • I er åbne for et positivt samarbejde med kommunen og barnets forældre, i opgaven om at støtte barnets udvikling på den bedst tænkelige måde?
 • I er rummelige og forstående?
 • I har engagement og overskud til at give et udsat barn et trygt og omsorgsfuldt hjem?
Har vi indflydelse på, hvilket barn vi får i pleje?

Som plejefamilie har I altid selv indflydelse på, hvilket barn der flytter ind hos jeres familie. Der gøres et stort forberedende arbejde for at sikre det bedst mulige match mellem familie og plejebarn.

Der findes forskellige former for plejefamilie I kan blive godkendt som, alt efter hvad der passer bedst for jer og jeres familie. I Rebild kommune kan I ansøge om at blive enten plejefamilie eller aflastningsfamilie: 

Plejefamilien er den mest anvendte form. Her bor barnet hos jer, og er en del af jeres familie på fuld tid. Som plejefamilie giver I barnet trygge rammer, omsorg og støtte gennem en længere periode - måske resten af barndommen.

Aflastningsplejefamilier har til formål at aflaste de biologiske forældre eller plejeforældrene. Dette betyder, at barnet ikke bor hos jer på fuld tid men i kortere perioder. Eksempelvis kan barnet være hos jer hver anden weekend eller et antal timer om ugen.  

Hvilken hjælp kan vi få fra Rebild Kommune?

Rebild Kommune giver jer støtte, vejledning og undervisning når I har et plejebarn i familien. Som plejefamilie vil I blive tilknyttet kommunens familieplejekonsulentteam, der har særligt fokus på plejefamiliens trivsel og udvikling i rollen som plejefamilie.

Familieplejekonsulenterne giver pædagogisk viden og pædagogiske handlemuligheder, til håndtering af de udfordringer der kan opstå i plejeforløbet. Det kan bl.a. være i forhold til barnets udfordringer i hverdagen eller samarbejdet med barnets forældre og barnets øvrige netværk.

Familieplejekonsulenterne giver også løbende supervision til jer som både pleje- og aflastningsfamilie - typisk flere gange årligt. Formålet med supervisionen er, at I kan blive klogere på jer selv og plejebarnet samt udvikle nye perspektiver og forståelser undervejs. Som udgangspunkt foregår supervisionen i jeres hjem. Har I brug for yderligere supervision, kan dette aftales med familieplejekonsulenterne.

Familieplejekonsulenterne vil vejlede jer, så I får mulighed for at videreudvikle jeres personlige og faglige kompetencer i forhold til blandt andet: Det anbragte barn, samarbejdet med barnets biologiske familie samt den kommune der har anbragt barnet. Supervisionen kan både være individuel – altså for den ene af jer plejeforældre - eller fælles. Fælles supervision kan ligeledes foregå i en gruppe, hvor flere plejefamilier deltager.  

Hvilke kriterier skal vi opfylde for at kunne blive plejefamilie?

Der er Socialtilsyn Nord, der varetager opgaven om generelle godkendelser i Rebild Kommune. I hvert enkelt tilfælde vil Socialtilsyn Nord foretage en konkret vurdering af den enkelte families kvalifikationer og ressourcer. Det er for at sikre, at familien er egnet som plejefamilie. Er I generelt en sund og stabil familie, skal I ikke tøve med at søge om godkendelse som plejefamilie. Rebild Kommune opfordrer også enlige til at søge om godkendelse som plejefamilie.

Ved tvivl omkring, hvorvidt I opfylder kriterierne for at blive plejefamilie, kan Socialtilsyn Nord kontaktes. Kontaktoplysningerne findes under ”Hvordan bliver vi godkendt som plejefamilie?"

Skal vi have særlig uddannelse for at blive plejefamilie?

Alle plejefamilier og aflastningsfamilier skal have gennemgået et lovpligtigt grundkursus for plejefamilier, før de kan blive godkendt som plejefamilie/aflastningsfamilie. Kurset varer en uge, og I skal som udgangspunkt være begyndt på kurset, inden I modtager et plejebarn.

Indholdet i det grundlæggende kursus er:

 • Omsorg for og opdragelse af børn, herunder forståelse for anbragte børns særlige situation og relationen mellem plejefamilien og plejebarnet
 • Samarbejdet med barnets forældre - herunder relationen mellem barnet og dets forældre
 • Plejefamiliens rolle i samarbejdet med kommunen og øvrige professionelle

Det anbefales, at begge voksne i plejefamilien deltager i kurset. Alle plejefamilier har herefter pligt til at gennemgå to lovpligtige kursusdage om året.

Hvor længe er man plejefamilie?

At blive plejefamilie kan betyde, at I enten

 • indgår aftale om at være plejefamilie for en kortere periode, hvis et barn eller en ung eksempelvis har brug for aflastning i en periode, eller
 • at I indgår aftale om at være barnets plejefamilie i hele barnets opvækst. 

I Rebild Kommune sættes barnet eller den unge altid i centrum. Derfor vil perioden være betinget af, hvilke behov barnet eller den unge har. Bliver I godkendt som plejefamilie, bliver der udarbejdet en kontrakt mellem jer og Rebild Kommune, hvor plejeopgavens varighed indgår. 

Hvilken betydning kan det have for vores egne børn, at vi bliver plejefamilie?

At være plejefamilie er en opgave hele familien inddrages i. Derfor vil I opleve, at se nye sider af både jeres egne børn og partneren - og I vil opleve, at jeres familieliv ændres. Dette kan både være berigende og udfordrende. Det kan eksempelvis berige jeres børn med en ny ”bror eller søster” og nye relationer. Men det kan også betyde, at I kan blive nødt til at lave ændringer i jeres og jeres børns dagligdag. Det kan være at I må ændre på rutiner og vaner, som I ellers er glade for. Det kan også betyde, at I i en kortere periode kan føle jer utilstrækkelige overfor jeres egne børn.

Hvad betyder det økonomisk, hvis vi bliver plejefamilie?

Som plejefamilie vil I modtage en skattepligtig honorering for plejeopgaven. I Rebild Kommune er det politisk besluttet, at plejefamilier aflønnes efter gennemsnitsmodellen. Det betyder, at plejeopgaven vurderes af et honoreringsudvalg, der fastsætter et aflønningstrin, der svarer til af plejeopgavens tyngde. Aflønning efter gennemsnitsmodellen betyder også, at I som plejefamilie er sikret samme aflønning under hele plejeforholdet, uagtet at plejeopgaven med tiden typisk vil kræve mindre. 

Herudover modtager I også en omkostningsdel, som er skattefri. Omkostningsdelen dækker barnets fulde forsørgelse (eksempelvis mad, buskort, el/varme/vand og fritidsaktiviteter).

Hvordan bliver vi godkendt som plejefamilie?

Den generelle godkendelse som plejefamilie betyder, at bliver godkendt til at kunne modtage et plejebarn fra alle kommuner i landet - altså ikke nødvendigvis kun fra den kommune I bor i. Hvis I har spørgsmål om generelle godkendelser, er I velkomne til at kontakte Socialtilsyn Nord, som varetager opgaven om den generelle godkendelse i Rebild Kommune. I kan ansøge om generel godkendelse via Socialtilsyn Nords hjemmeside.

Socialtilsyn Nord
Sdr. Vråvej 5
9760 Vrå
Tlf. 72 33 69 30

Mail: hjoerring@hjoerring.dk 

Hvordan får vi mere information?

Ønsker I at vide mere omkring det at være plejefamilie i Rebild Kommune kan I læse mere på denne side, hvor også håndbog for plejefamilier findes. 

Menu