Hvis I er plejefamilie

Plejefamilie
Med familielivet som redskab.

Kontakt
Familieplejekonsulen-
terne
via omstillingen på telefon: 99 88 99 88.

Som plejefamilie bidrager I med jeres familieliv, som det vigtigste redskab. I giver omsorg, nærvær og tryghed til et barn. I oplever nok den store glæde det er at løfte opgaven som plejefamilie, men oplever måske også at I støder på udfordringer.

Herunder står en række informationer til jer, som allerede er plejefamilie. I finder informationer om plejefamiliekonsulentens rolle, supervision, netværksgrupper, klagemuligheder og hvornår I kan tage kontakt til familieplejekonsulenten.

Familieplejekonsulenten – jeres rådgivende kontaktperson

Som plejefamilie er I tilknyttet familieplejekonsulenten, der overordnet set har fokus på jeres ve og vel, jeres trivsel og jeres udvikling i forhold til rollen som plejefamilie.

Familieplejekonsulenten kan give jer hjælp til hvordan I kan håndtere de udfordringer, I møder som plejefamilie. Det kan blandt andet være i forhold til barnets udfordringer i hverdagen, samarbejdet med barnets forældre og diverse instanser, som for eksempel børnehave, skole, fritidsaktiviteter og barnets øvrige netværk.

Familieplejekonsulenten giver jer vejledning, så I personligt og fagligt kan udvikle jer i forhold til, hvordan I takler: Det anbragte barn, samarbejdet med barnets biologiske familie samt den anbringende myndighed.

Endvidere kan familieplejekonsulenten vejlede jer I hvordan I bedst mulig støtter barnets/den unges trivsel og udvikling.

Familieplejekonsulenten deltager efter behov, I jeres opfølgnings – status – netværksmøder med mere som en del af den supervision I modtager.

Rådgiver – myndighedsrollen

Rådgiver er den myndighedsudøvende funktion og det er rådgiver der følger barnets sag. Rådgiver er jeres kontaktperson i forhold til:

 • Samvær
 • Bevillinger
 • Vederlagsfastsættelse og revurdering af vederlag
 • Ferie
 • Handleplaner

Ønsker I at vide mere omkring rådgivers rolle i forbindelse med plejefamilier henvises der til Håndbogen for plejefamilier. Se under mere information – håndbogen.

Hvornår skal jeg kontakte plejefamiliekonsulenten?

Livet som plejefamilie kommer på et eller andet tidspunkt til at give udfordringer. Når I får brug for råd og vejledning, kan plejefamiliekonsulenten hjælpe jer. I kan blandt andet henvende jer:

 • Når I føler, at I ”sidder fast”
 • Når I føler, at noget går jer på
 • Når I oplever, at I har et dilemma.

Familieplejekonsulenten hjælper jer via rådgivning, supervision og undervisning. Familieplejekonsulenten kan give jer kortere undervisningsforløb i for eksempel en eventuel diagnose, tidligt omsorgssvigt og lignende.

Familieplejekonsulenten kan kontaktes via omstillingen på telefon: 99 88 99 88. 

Supervision

Det er vigtigt at I som plejefamilie jævnligt er i kontakt med familieplejekonsulenten. Derfor tilbyder Familieplejen i Rebild Kommune supervision med jævne mellemrum:

Døgnfamilier modtager minimum supervision fire gange om året.

Aflastningsfamilier modtager minimum supervision to gange om året.

Formålet med supervision er, at I ved at tale om tingene bliver klogere på jer selv og på plejebarnet, og at I udvikler nye handlemuligheder. Supervision kan bidrage til:

 • At I får mulighed for fordybelse og refleksion over det daglige arbejde
 • At I bliver personligt og fagligt udviklet i forhold til opgaven med plejebarnet
 • At I får arbejdet med de ”blinde pletter”
 • At I øger glæden og får en oplevelse af meningsfuldhed i arbejdet med plejebarnet
 • At I får ro, tryghed og sikkerhed i ”kursen”
 • At I får udviklet nye forståelser og perspektiver i forhold til opgaven med barnet/den unge

I kan som plejefamilie få en aftale om supervision efter behov ved at henvende jer til Rebild Kommunes familieplejekonsulent.

Netværksgrupper

Som plejefamilie har I mulighed for at indgå i et netværk med andre plejefamilier. Det kan have stor betydning at have et netværk, hvor man kan få faglig sparring og tale om daglige udfordringer eller succeser med andre i samme situation. Mange plejefamilier har stor glæde af netværksgrupper, for her kan man tale åbent om det man har på hjerte. Det kan blandt andet være:

 • Ægteskab og egne børn
 • Forældresamarbejde
 • Forældreinklusion
 • At takle barnets sorg

Familieplejekonsulenten kan hjælpe jer med at blive en del af en netværksgruppe. På Socialstyrelsens hjemmeside kan I se seks korte film, hvor plejeforældre fortæller om deres gode og mindre gode oplevelser som plejefamilie, herunder også om erfaringer med netværksgrupper. Se filmene her.

Brug for mere information? - Håndbogen

Håndbogen for plejefamilier i Rebild Kommune er et opslagsværk som skal give plejefamilier og andre aktører på området viden om de regler og retningslinjer, vi anvender på plejefamilieområdet. Du kan læse mere om takster i KL's takstblad

Ønsker du at læse mere, anbefaler vi, at du læser KL’s ”Familieplejehåndbogen”.

Befordringsgodtgørelse

Hvis du er aflastnings- eller plejefamilier kan du benytte et af følgende kørselsskemaer:

Kørselsskema - Excel

Kørselsskema - Word 

 

Menu