Hvis I er plejefamilie

Plejefamilie
Med familielivet som redskab.

Kontakt
Familieplejekonsulen-
terne
Telefon: 99 88 99 88
Mail: familieplejen@rebild.dk

Som plejefamilie bidrager I med jeres familieliv, som det vigtigste redskab. I giver omsorg, nærvær og tryghed til et barn. I oplever den glæde det er at løfte opgaven som plejefamilie, og givetvis også at I støder på udfordringer undervejs.

På denne side kan I finde en række informationer, til jer der allerede er plejefamilie. I finder informationer om supervision, netværksgrupper, klagemuligheder og familieplejekonsulentteamets rolle. 

Familieplejekonsulenterne – jeres rådgivende kontaktperson

Som plejefamilie er I tilknyttet familieplejekonsulentteamet, der overordnet set har fokus på jeres trivsel og udvikling i forhold til jeres rolle som plejefamilie.

Familieplejekonsulenterne kan vejlede jer, i forhold til hvordan I håndterer de udfordringer, I møder som plejefamilie. Som plejefamilie vil I modtage råd og vejledning fra familieplejekonsulenterne i forhold til, hvordan I bedst mulig støtter barnets/den unges trivsel og udvikling i jeres familie. Der kan også gives vejledning i forhold til samarbejdet med de øvrige aktører, der spiller en vigtig rolle i barnets liv. 

Rådgiver – myndighedsrollen

Rådgiver er den myndigheds-funktion, der håndterer barnets sag. Rådgiver er jeres kontaktperson i forhold til:

 • Samvær
 • Bevillinger
 • Honorering
 • Ferie
 • Handleplaner

Ønsker I at vide mere omkring rådgivers rolle i forbindelse med plejefamilier, henvises der til "Håndbogen for plejefamilier" længere nede på siden. 

Hvornår skal jeg kontakte plejefamiliekonsulenten?

Livet som plejefamilie kommer typisk til at give udfordringer undervejs. Når I som plejefamilie får brug for råd og vejledning, kan Rebild Kommunes familieplejekonsulentteam vejlede jer. I kan blandt andet henvende jer:

 • Hvis I oplever, at I ”sidder fast”i en problemstilling. 
 • Hvis I oplever, at noget går jer på. 
 • Hvis I oplever, at I har et dilemma.

Familieplejekonsulenterne hjælper jer via rådgivning, supervision og undervisning. Familieplejekonsulenterne kan tilbyde kortere undervisningsforløb i for eksempel i forhold til en diagnose, tidligt omsorgssvigt eller andre temaer der er relevante for jer.

Supervision

Som pleje- og aflastningsfamilie vil I løbende modtage supervision fra Rebild Kommunes familieplejekonsulenter.

Formålet med supervisionen er, at I som pleje- eller aflastningsfamilie bliver klogere på jer selv og på plejebarnet, og at I udvikler nye handlemuligheder. Supervision kan bidrage til:

 • At I får mulighed for fordybelse og refleksion over det daglige arbejde
 • At I bliver personligt og fagligt udviklet i forhold til opgaven med plejebarnet
 • At I får arbejdet med de ”blinde pletter”
 • At I får en oplevelse af meningsfuldhed i arbejdet med plejebarnet
 • At I får ro, tryghed og sikkerhed i den kurs der arbejdes efter
 • At I får udviklet nye forståelser og perspektiver i forhold til opgaven med barnet/den unge

I kan som plejefamilie få en aftale om supervision efter behov ved at henvende jer til Rebild Kommunes familieplejekonsulentteam.

Netværksgrupper

Som plejefamilie har I mulighed for at indgå i et netværk med andre plejefamilier. Det kan have stor betydning at have et netværk, hvor man kan få faglig sparring, og tale om daglige udfordringer eller succeser med andre i samme situation. Mange plejefamilier har stor gavn af netværksgrupper, for her kan man tale med ligesindede, om det man har på hjerte. Det kan blandt andet være:

 • Ægteskab og egne børn
 • Forældresamarbejde
 • Forældreinklusion
 • At takle barnets sorg

Familieplejekonsulenterne kan hjælpe jer med at blive en del af en netværksgruppe. På Socialstyrelsens hjemmeside kan I se seks korte film, hvor plejeforældre fortæller om både deres gode og udfordrende oplevelser som plejefamilie - herunder også om erfaringer med at indgå i netværksgruppe. Se filmene her. 

Brug for mere information? - Håndbogen

Håndbogen for plejefamilier i Rebild Kommune er et opslagsværk, som skal give plejefamilier og andre aktører på området viden om de regler og retningslinjer, vi anvender på plejefamilieområdet. Håndbog for plejefamilier finder du her. 

KL's taksttabel finder du her. 

Ønsker du at læse mere, anbefaler vi, at du læser KL’s ”Familieplejehåndbogen”.

Befordringsgodtgørelse

Hvis du er aflastnings- eller plejefamilie, kan du benytte et af følgende kørselsskemaer:

Kørselsskema - Excel

Kørselsskema - Word 

 

Menu