Kontaktperson til børn og unge

Kontaktperson til børn og unge Rebild
Kontaktpersonordningen er et tilbud til børn og unge, som har brug for støtte og vejledning, og som ikke får den nødvendige, støttende og stabile voksenkontakt. Kontaktpersonen støtter op om forældrekompetencen og er i tæt dialog med forældre eller nærmeste omsorgsgiver.

Kontakt Leder af de socialfaglige tilbud:Dorte Rømer Jensen Telefon: 99 88 84 00 E-mail: drje@rebild.dk

Formålet med kontaktpersonordningen er at sikre barnet/den unge en fast og stabil voksenkontakt, som kan støtte op om forældrenes kompetencer. En kontaktperson tildeles typisk til større børn (over 12 år) og kan gives op til det 23. år for unge i efterværn.  

En kontaktperson kan bl.a.:

 • Støtte til barnet/den unges interessefelter herunder støtte til at finde aktiviteter
 • Støtte til at hjælpe barnet/den unge med at komme op om morgenen 
 • Støtte til at deltage i samtaler på skoler, SFO, myndighed, ved misbrugskonsulent, tandlæge, læge m.m. i det omfang det ønskes
 • Støtte til og rådgivning om hvordan barnet/den unge kommer ud af begyndende hashbrug og kriminalitet
 • Støtte til og hjælp til at komme ud af uheldig relationer - hvis barnet/den unge er kommet på afveje
 • Støtte til botræning i tilfælde hvor den unge skal bo alene
 • Støtte til unges afklaring af uddannelsesmæssige aspekter - blive skarpe på hvad den unge vil i fremtiden
 • Støtte til at have en kontakt til forældrene eller nærmeste omsorgsgiver

Kontaktpersonerne er ikke tilknyttet en fast bopæl, men kommer der hvor barnet/den unge har brug for det. Det kan bl.a. være ved skolen, ved fritidsaktiviteter, i hjemmet m.m. 

Det er myndighedsrådgiver i Center Familie og Handicap der vurderer om barnet eller den unge har behov for en kontaktperson

Ydelseskatalog for kontaktpersoner

I ydelseskataloget for kontaktpersoner fremgår det mere specifik hvad kontaktpersonernes rolle og ramme er ift. barnet og den unge.

Formålet med ydelseskataloget er:

 • At skabe gennemsigtighed i kontaktpersonernes ydelser således at myndighedsrådgiver kan give det rigtige tilbud til barnet/den unge 
 • Løbende at kvalificere tilbuddene
 • At skabe bedre informationsgrundlag for interesserede om tilbuddets ydelser 

Ydelseskataloget beskriver rammerne for ydelserne, hertil kan enkelte tilbud afvige fra de fremsatte rammer.

Menu