Ungetilbuddet Hobrovej

Ung i Ungetilbuddet
Ungetilbuddet Hobrovej er et tilbud til unge, som ikke har mulighed for at bo hjemme. Der er tilknyttet tre kontaktpersoner til tilbuddet. Der er i udgangspunktet ingen døgndækning på Ungetilbuddet så det forventes at du kan være alene i et vist omfang. Ungetilbuddet er en frivillig anbringelse.

Kontakt Leder af de socialfaglige tilbud:Dorte Rømer Jensen Telefon: 99 88 84 00 E-mail:drje@rebild.dk

Målgruppen for Ungetilbuddet er unge i aldersgruppen 15-17 år (op til 23 år ved efterværn) med behov for ekstra støtte og vejledning i ungdomsårene. På grund af de unges komplekse problemer kan de unge have; et akut behov, et behov for et kortere pusterum eller behov for et længerevarende ophold uden for eget hjem, hvor den rette grad af pædagogisk støtte er tilgængelig. Omfanget af støtte vurderes indivivuelt. Ungetilbuddet er en frivillig anbringelse.  

Formålet med Ungetilbuddet er:

  • At skabe stabilitet i de unges hverdag
  • At sikre, at de unge er i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse
  • At de unge tilegner sig praktiske og sociale færdigheder, så de bliver i stand til at mestre en hverdag med ingen eller begrænset støtte
  • At de unge får den nødvendige voksenstøtte til at få hverdagen til at hænge sammen
  • At lære de unge at begå sig på egen hånd
  • At de unge bevarer/(gen)skaber en relation til familie og øvrigt netværk
  • At hjælpe de unge til at stoppe/begrænse et evt. misbrug

Ungetilbuddet er pt. placeret på Børnecenter Himmerland, Rebild Skovhusevej 2, 9520 Skørping. Ungetilbuddet har henvisningsretten til flere ungdomsboliger i kommunen.

De kontaktpersoner, som er tilknyttet Ungetilbuddet vil være tilgængelig for den unge i tidsrummet fra kl. 7-22 i hverdage samt søndag kl. 16-20.

For at blive indskrevet i Ungetilbuddet skal den unge visiteres af en myndighedsrådgiver i Center Familie og Handicap.

Ydelseskatalog for Ungetilbuddet

I ydelseskataloget for Ungetilbuddet kan du læse om de Ungetilbuddets ydelser.

Formålet med ydelseskataloget er: At skabe gennemsigtighed i Ungetilbuddets ydelser således at myndighedsrådgiver kan give det rigtige tilbud til den unge, løbende at kvalificere ydelserne samt at skabe bedre informationsgrundlag for interesserede om tilbuddets ydelser. Ydelseskataloget beskriver rammerne for ydelserne, hertil kan enkelte tilbud afvige indenfor de fremsatte rammer.

Derudover indeholder ydelseskataloget en beskrivelse af procedure for ind- og udskrivning af egne tilbud samt procedure for akutanbringelser.

Menu