Underretning - når et barn mistrives

Oplever du børn der mistrives.
Har du kendskab til et barn, der mistrives? Så har du pligt til at underrette. Det gælder også, hvis barnet lever under forhold, der kan bringe dets sundhed eller udvikling i fare.

Underret telefonisk på
21 35 90 80

Hvis du har kendskab til eller mistanke om bekymrende forhold, skal du lave en underretning til Team Tidlig Indsats.

Offentligt ansatte har skærpet pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis de får kendskab til bekymrende forhold omkring et barns trivsel.

Sådan kan du underrette

 • Send en anonym eller ikke anonym underretning via selvbetjening nederst på siden.
 • Send en mail til underretning@rebild.dk.
 • Ring på telefon 21 35 90 80, mandag til onsdag kl. 8.00-15.00, torsdag kl. 8.00-17.00 og fredag kl. 8.00-14.00.
 • Send en skriftlig underretning til Team Tidlig Indsats, Rebild Kommune, Hobrovej 110, 9530 Støvring.
 • I akutte situationer kan du udenfor åbningstiden kontakte politiet på telefon 114.

Vi forholder os til alle underretninger indenfor 24 timer - også i weekenden.

Hvis du vælger at underrette anonymt, skal du huske ikke at give oplysninger om dig selv. Vi har notatpligt, og vil derfor notere alle oplysninger.

Som underretter vil du ikke blive part i barnets sag. Det betyder, at du ikke får at vide hvilke foranstaltninger, der bliver igangsat.

Vi vil indenfor fem dage kvittere for modtagelsen af din underretning.

Hvis du ikke oplever, at vi handler tilstrækkelig hurtigt og alvorligt på baggrund af din underretning, kan du underrette Ankestyrelsen om din bekymring.

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg skriver en underretning?

Når du laver en underretning, er det vigtigt, at den er så fyldestgørende som muligt. Underretningen skal så vidt muligt bygge på faktiske, konkrete iagttagelser (hvad man har set, hørt og så videre). Når du skriver en underretning, er det vigtigt, at du forholder dig objektivt til situationen. Beskriv fakta og undgå at tolke på det du har hørt eller set.  

Kom gerne ind på:

 • Hvad anledningen til underretningen er.
 • Dine observationer - beskriv gerne med eksempler.
 • I korte træk; hvad bekymrer dig?
 • Konkrete fakta, for eksempel hvor barnet bor.

Formålet med en underretning er:

 • Underretningen sikrer, at barnet og familien hurtigt får tilbudt hjælp.
 • Underretningen er dokumentation for faktiske forhold.
 • Underretningen er et arbejdsredskab i sagsbehandlingsprocessen.
 • Underretningen er retssikkerhedsgrundlag i forbindelse med trufne beslutninger.

Selvbetjening:

Underretning om udsat barn (anonym)

Hvis du har kendskab til et barn, der mistrives, så kan du anonymt underrette os om det her.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Underretning om udsat barn (med NemID)

Har du kendskab til et barn, der mistrives, kan du underrette os om det her.

Hvis du ikke har NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu