Boformen Søparken

Billede af Søparken2
Boformen er et tilbud om længerevarende ophold for personer, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, har behov for hjælp til almindelige daglige funktioner. Boformen er også til personer, der har brug for behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Kontakt
Boformen Søparken
Engparken 1,
Rørbæk
9500 Hobro
Telefon: 99 88 84 30

Forstander: Vivi Olesen
E-mail: iviol@rebild.dk

Boformen Søparken ligger i Rørbæk ved Hobro, hvor der er gode muligheder for at nyde natur og grønne områder. 

I Boformen er der plads til 20 beboere, og hver beboer har egen lejlighed, der ligger i forbindelse med fællesarealer, dagligstue og spisekøkken. I Søparken er alle en del af en levegruppe, som der er 3 af fordelt i to huse. Derudover er der et aktivitetshus, som har åbent på alle hverdage mellem kl. 09.00 og kl. 15.00.

Hvad koster det?

Husleje ca.: 5.953,00 kr.
A’conto udgifter: 500,00 kr.
Kost ca.: 3.424,00
Antenne: 25,00

Der er mulighed for boligstøtte via ansøgning til Udbetaling Danmark.

Tilbudsportalen kan du læse mere om både boformens og aktivitetshusets tilbud og godkendelser. 

Pædagogiske mål

Det pædagogiske arbejde tilrettelægges med afsæt i, hvad der er relevant for det enkelte menneske. Der udarbejdes faglige mål, som aftales i samarbejde med den visiterende kommune og pårørende.

I Søparken arbejdes der med en neuropædagogisk tilgang til arbejdet med mennesker, der tager udgangspunkt i en psykologisk-pædagogisk udredning. Denne udredning giver indsigt i det enkelte menneskes funktionsniveau, og udgør grundlaget for det videre individuelle forløb.

 

Menu