Bostøtte i eget hjem

Bostøtte Rebild
Bostøtte i eget hjem er et tilbud til borgere over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Kontakt
Center Familie og Handicap
Tlf. 99 88 99 88

Formålet med bostøtte i eget hjem er at sikre udvikling eller vedligeholdelse af funktionsniveau og sociale kompetencer. Indsatsen tager udgangspunkt i en konkret vurdering af borgerens behov, og sigter mod hjælp til selvhjælp på det praktiske, personlige og psykiske plan.

Bostøtten kan f.eks. omfatte:

  • Støtte til optræning og udvikling af færdigheder, herunder også støtte til praktiske gøremål
  • Støtte til motion i dagligdagen
  • Støtte til kontakt til læge, psykiatri, speciallæge, myndighed m.m.
  • Støtte til samarbejde og møder med kommunens øvrige afdelinger samt eksterne samarbejdspartere
  • Støtte til mestring af hverdagen, herunder egen økonomi

Bostøttens indhold konkretiseres gennem udarbejdelse af en handleplan, hvor borger og bostøtte i samarbejde formulerer konkrete mål og metoder for indsatsen. Tidsrummet for bostøtte planlægges af borger og bostøtte i samarbejde, og aftales ud fra behov og målsætning.

I bostøttegruppen er der personale med en bred faglighed - pædagoger, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter.

For at få tildelt bostøtte i eget hjem skal borgeren visiteres af en myndighedsrådgiver i Center Familie og Handicap.

Menu