Bostøtte Solgården

Bostøtte solgården
Bostøtte i Solgården er et individuelt tilrettelagt tilbud for sindslidende i alderen 30 til 60 år. Du bor i egen lejlighed med den rette støtte og kontakt.

Kontakt
Leder af de socialefaglige tilbud:
Dorte Rømer Jensen
Telefon: 99 88 84 00
E-mail: drje@rebild.dk

I Bostøtten Solgården arbejder vi ud fra den overbevisning, at relationer mellem mennesker er omdrejningspunkt for al udvikling. Beboerens suverænitet respekteres, men samtidig forsøger vi at udfordre dem til at ønske og tro på forandring. Ønsket om forandring skal komme fra beboeren selv, og med vores faglighed kan denne udvikling understøttes. Vi bestræber os på at være et tryghedsskabende sted, hvor vi blandt andet støtter op om struktur og stabilitet og arbejder med det, som kan være lidt svært.

Efter indflytning på Solgården finder du og personalet ud af, hvilke behov du har for støtte, omsorg og kontakt. Støtten er udviklende samtaler mellem dig og personalet, hvor I tilrettelægger forløbet. Støtten kan foregå i din egen bolig eller i sociale sammenhænge.

For at bo på Solgården skal du ikke have brug for personale om natten, dog kan der i særlige situationer laves individuelle aftaler om kontakt til hjemmeplejen.

Personalet på Solgården arbejder tæt sammen med hjemmesygeplejersken, i de tilfælde hvor du har behov for medicinering. Ligeledes har vi et tæt samarbejde med regional psykiatri (Behandlingspsykiatri).

For at modtage tilbuddet skal dit behov i forhold til bolig, omfang af og formål med støtte vurderes, hvorefter din myndighedsrådgiver i Center Familie og Handicap kan visitere til tilbuddet.

Husleje

Huslejen er afhængig af boligens størrelse. Lejerbo administrerer udlejningen og kan oplyse om de aktuelle priser.
Kontakt: Lejerbo på telefon 79 12 13 10 eller e-mail aalborg@lejerbo.dk.

Andre udgifter

  • Forbrugsafgifter (varme, vand og el)
  • 150 kr. til fælleskassen (indkøb af blandt andet kaffe, te, frugt, toiletpapir til fælleslejligheden)
  • Frivillig madordning (der laves mad på skift, og et måltid koster 30 kr.).

Menu