Bostøtte Solgården

Bostøtte solgården
Bostøtte i Solgården er et individuelt tilrettelagt tilbud for sindslidende i alderen 30 til 60 år, hvor beboerne bor i egen lejlighed med den rette støtte og kontakt.

Kontakt
Center Familie og Handicap
Telefon: 99 88 99 88

I Bostøtten Solgården arbejdes der ud fra den overbevisning, at relationer mellem mennesker er omdrejningspunkt for al udvikling. Beboerens suverænitet respekteres, men samtidig forsøger personalet at udfordre beboerne til at ønske og tro på forandring. Ønsket om forandring skal komme fra beboeren selv, og denne udvikling understøttes af personalet. Bostøtten Solgården bestræber sig på at være et tryghedsskabende sted, hvor der støttes op om struktur og stabilitet, og arbejdes med det, der kan være lidt svært.

At bo på Solgården

Efter indflytning på Solgården finder du og personalet ud af, hvilket behov du har for støtte, omsorg og kontakt. Støtten er udviklende samtaler mellem dig og personalet, hvor I tilrettelægger forløbet. Støtten kan foregå i din egen bolig eller i sociale sammenhænge.

For at bo på Solgården skal du ikke have brug for personale om natten. Dog kan der i særlige situationer laves individuelle aftaler om kontakt til hjemmeplejen.

Personalet på Solgården arbejder tæt sammen med hjemmesygeplejersken, i de tilfælde hvor du har behov for medicinering. Ligeledes er der et tæt samarbejde med den regionale psykiatri.

For at modtage tilbuddet vurderes dit behov for bolig og støtte, hvorefter din myndighedsrådgiver i Center Familie og Handicap kan visitere til tilbuddet.

Husleje

Huslejen er afhængig af boligens størrelse. Lejerbo administrerer udlejningen, og kan oplyse om de aktuelle priser.
Kontakt: Lejerbo på telefon 79 12 13 10 eller e-mail aalborg@lejerbo.dk

Andre udgifter

  • Forbrugsafgifter (varme, vand og el)
  • 150 kr. til fælleskassen (indkøb af blandt andet kaffe, te, frugt, toiletpapir til fælleslejligheden)
  • Frivillig madordning (der laves mad på skift, og et måltid koster 30 kr.).

Menu