Støtte- og kontaktperson

Hjemløs mand
Vores støtte- og kontaktpersonordning er et tilbud til de mest socialt udsatte og isolerede personer med sindslidelser, misbrugsproblemer eller sociale problemer. Det er et frivilligt tilbud til alle over 18 år.

Kontakt Leder af de socialfaglige tilbud:Dorte Rømer Jensen Telefon: 99 88 84 00 E-mail: drje@rebild.dk

Formålet med støtte- og kontaktpersonordningen er at styrke borgerens muligheder for at opbygge og fastholde kontakten til omverdenen ud fra egne ønsker og behov for dermed at gøre borgeren i stand til at benytte samfundets muligheder og allerede etablerede tilbud. Formålet med ordningen kan også være at udføre en opsøgende indsats over for borgere, der ikke umiddelbart kan opnås kontakt til, og som lever i synlig nød, eller som lever i en belastende psykisk isolation.

Støtte- og kontaktpersonens opgave er, at forsøge at oprette kontakt til borgeren. Når kontakten er etableret vil støtte- og kontaktpersonen i samarbejde med borgeren identificere behovet for omsorg, støtte og service. Derudover kan støtte- og kontaktpersonen støtte borgeren i planlægning af anden indsats f.eks at hjælpe med at etablere kontakte til andre myndigheder.

Støtte- og kontaktpersonordningen er et frivilligt tilbud til alle over 18 år.

Du kan selv henvende dig eller du kan som familiemedlem, ven, nabo m.m. henvende dig til tilbuddet hvis du har en bekymring for en borgers ve og vel. Efter henvendelsen vil to støtte- og kontaktpersoner tage kontakt til borgeren.

For at få tildelt en støtte- og kontaktperson skal der rettes henvendelse til leder af De socialfaglige Tilbud Dorte Rømer Jensen på tlf.: 9988 8400 eller på mail: drje@rebild.dk.

 

 

 

 

 

Menu