Ungetilbuddet Rafus Grande

Unge - modelfoto: www.colorbox.com
Ungetilbuddet Rafus Grande er et midlertidigt tilbud til unge med lavt funktionsniveau i alderen 18 til 30 år. Har du svært ved at lære, har brug for støtte og vejledning til på sigt at bo i egen bolig, problemer med at gennemføre en uddannelse, svært ved at holde på et job eller mindre psykiske problemer, så er Ungetilbuddet Kærvej måske det rette sted for dig.

Kontakt
Center Familie og Handicap
Telefon: 99 88 99 88

I Ungetilbuddet er der plads til syv unge. Du skal være i beskæftigelse eller være under uddannelse for at kunne bo her. Vi har ingen døgndækning, så du skal kunne være alene i et vist omfang. Unge der er fysisk udadreagerende eller har et aktivt misbrug, kan ikke benytte tilbuddet.

I Ungetilbuddet støtter og vejleder vi dig i at mestre hverdagen. Det kan blandt andet være hjælp til at lære at bo alene, støtte til at skabe/fastholde socialt netværk, gøre rent på dit værelse, købe ind, støtte op om uddannelse og job samt understøtte din personlige udvikling. Vi har fokus på, at du får struktur i hverdagen, og vi vil gennem individuelle drøftelser med dig finde ud af, hvad dine behov er, så vi i fællesskab kan hjælpe dig godt på vej.

Du skal visiteres til Ungetilbuddet. Dette foregår af en myndighedsrådgiver i Center Familie og Handicap. Du vil som minimum blive visiteret med 15 timers bostøtte pr. uge. Du kan også benytte tilbuddet, hvis du er i efterværn.

For at høre mere om tilbuddet kan du kontakte din myndighedsrådgiver eller lederen af de socialfaglige tilbud.

 

 

Menu