Værestedet i Skørping

Kvinde laver glaskunst - foto: www.coloubox.com
Værestedet er et åbent og gratis tilbud målrettet borgere Rebild Kommune fra 18 år, der har en sindslidelse, eller andre som pga. forskellige livsomstændigheder har psykiske eller sociale problemer.

Kontakt:

Daglig ansvarlig for Værestedet: Anne Dorthe Madsen Telefon 99 88 84 48 / 20 90 57 85 Email: iadma@rebild.dk eller

Leder af de socialfaglige tilbud: Dorte Rømer Jensen Telefon 99 88 84 00 Email: drje@rebild.dk

Du kan også følge Værestedet via facebook.

Du kan henvende dig på eget initiativ eller efter anbefaling fra egen læge, støtte- og kontaktperson, sagsbehandler, hjemmeplejen, familie, venner eller naboer.

Formålet med Værestedet er at tilbyde social samvær med andre i samme situation, mulighed for at være med i forskellige aktiviteter, at bryde isolation og få en mere indholdsrig hverdag. På Værestedet vægter vi omsorg for hinanden højt. Der skal være plads til, at vi alle kan få en god sund latter, hvor der skabes plads til at få nye venner. Hvis du har behov for det, kan du på Værestedet altid få en fortrolig snak med en af de ansatte.   

Nogle af de konkrete aktiviteter vi tilbyder på Værestedet er:

 • Traveture 
 • Kreativ værksted
 • Ugentlige fællesmåltider
 • Svømning
 • Udflugter
 • Månedlige brugermøder
 • Kurser

Der er brugerbetaling på de fleste aktiviteter.

Åbningstid:

Man-, tirs- og onsdag fra 9.00 til 15.30.
Torsdag fra 11.30 til 21.00.
Fredag lukket.

Du er altid velkommen til at komme på besøg. Adressen er Himmerlandsvej 42, 9520 Skørping. Kommer du i bil, kan du parkere lige ved døren.

Projekt "Næste skridt"

Her kan du læse om projekt "Næste skridt". Projektet henvender sig til personer på kontanthjælp, som aldrig har været på arbejdsmarkedet, og som mangler færdigheder i at opfylde arbejdsmarkedets krav, samt personer der i lang tid ikke har haft kontakt til arbejdsmarkedet og af forskellige grunde derfor har svært ved at opfylde arbejdsmarkedets krav. Pojekt "Næste skridt" sætter fokus på at:

 • Styrke sociale færdigheder
 • Øge viden om egen tilstand/situation
 • Styrke evnen til at mestre/cope
 • Styrke evnen til at strukturere egen hverdag/eget liv
 • Styrke basale færdigheder (f.eks. hygiejne)
 • Styrke kompetencer indenfor dagligdags livsførelse (økonomi, madlavning, brug af offentlige transportmidler, kommunikation med offentlige myndigheder o.l.)

For at blive en del af projekt "Næste skridt" skal du visiteres via myndighedsrådgiver fra Center Arbejdsmarked. Projekt "Næste skridt" sker i samarbejde med personalet fra Værestedet. 

Menu