Værestedet i Skørping

Kvinde laver glaskunst - foto: www.coloubox.com
Værestedet er et åbent og gratis tilbud til borgere Rebild Kommune fra 18 år, der eksempelvis har en sindslidelse, eller som på grund af forskellige livsomstændigheder har psykiske eller sociale problemer.

Kontakt:

Daglig ansvarlig for Værestedet: Anne Dorthe Madsen Telefon 99 88 84 48 / 20 90 57 85 Email: iadma@rebild.dk eller

Leder af de socialfaglige tilbud: Dorte Rømer Jensen Telefon 99 88 84 00 Email: drje@rebild.dk

Du kan også følge Værestedet via facebook.

Du kan henvende dig på Værestedet på eget initiativ eller efter anbefaling fra egen læge, støtte- og kontaktperson, sagsbehandler, hjemmeplejen, familie, venner eller naboer.

Formålet med Værestedet er at tilbyde socialt samvær med andre i lignende situation; mulighed for at være med i forskellige aktiviteter samt at modvirke isolation og få en mere indholdsrig hverdag. På Værestedet vægter vi omsorg for hinanden højt. Der skal være plads til, at vi alle kan få en god sund latter, og at der skabes plads til at få nye venner. Hvis du har behov for det, kan du på Værestedet altid få en fortrolig snak med en af de ansatte.   

Nogle af de aktiviteter vi tilbyder på Værestedet er:

 • Traveture 
 • Kreativt værksted
 • Ugentlige fællesmåltider
 • Svømning
 • Udflugter
 • Månedlige brugermøder
 • Kurser

Der er brugerbetaling på flere af aktiviteterne.

 

Projekt "Næste skridt"

Her kan du læse om projekt "Næste skridt". Projektet henvender sig til personer på kontanthjælp, som aldrig har været på arbejdsmarkedet, og som mangler færdigheder i at opfylde arbejdsmarkedets krav, samt personer der i lang tid ikke har haft kontakt til arbejdsmarkedet og af forskellige grunde derfor har svært ved at opfylde arbejdsmarkedets krav. Pojekt "Næste skridt" sætter fokus på at:

 • Styrke sociale færdigheder
 • Øge viden om egen tilstand/situation
 • Styrke evnen til at mestre/cope
 • Styrke evnen til at strukturere egen hverdag/eget liv
 • Styrke basale færdigheder (f.eks. hygiejne)
 • Styrke kompetencer indenfor dagligdags livsførelse (økonomi, madlavning, brug af offentlige transportmidler, kommunikation med offentlige myndigheder o.l.)

For at blive en del af projekt "Næste skridt" skal du visiteres via myndighedsrådgiver fra Center Arbejdsmarked. Projekt "Næste skridt" sker i samarbejde med personalet fra Værestedet. 

Menu