Digitalisering på Folkeoplysningsområdet

Foto af mand ved computer
Som en del af en større, national digitaliseringsstrategi er det vedtaget, at lokalebooking skal digitaliseres. En digitalisering af området åbner op for en række lokale gevinster for foreninger, aftenskoler, kulturhuse, idræts- og svømmehaller.

Som en del af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi skal kommunernes udlån af lokaler til foreninger og private omlægges til digital selvbetjening. Det følger af loven om obligatorisk digital selvbetjening vedtaget i folketinget 2012. Loven medfører at selvbetjening på internettet gradvis bliver obligatorisk på en lang række områder – herunder udlån og udleje lokaler. Samtidig forventer Rebild Kommune, at der på sigt kommer krav om digitalisering af ansøgninger om tilskud fra foreninger under Folkeoplysningsloven.

Rebild Kommune har derfor i 2016 skrevet kontrakt med Winkas om leveringen af en digitalløsning. Løsningen vil blive implementeret i 2016, men dog skal man forvente, at en digitalisering af området generelt er en proces, der rækker flere år ind i fremtiden.  

Lokale gevinster ved digitaliseringen

Digitaliseringen af lokalebooking og ansøgninger om tilskud rummer mange muligheder for at øge service overfor foreningslivet. Eksempler på gevinster:

• En forening i Solbjerg mangler et lokale til seniorgymnastik hver tirsdag kl. 17.00 til 19.00: Aktuelt skal formanden ringe rundt til de forskellige relevante huse, skoler og haller. Via systemet kan formanden søge frem, hvor i kommunen, der er egnede, ledige lokaler. F.eks. salen i Terndrup Medborgerhus og Bælum Hallen. Formanden kan dernæst vælge lokale og booke via systemet.

• En nytilflyttet familie i Rørbæk ønsker at danne sig et overblik over idrætsaktiviteter i området. Aktuelt må de ind på forskellige hallers, kulturhuses og foreningers hjemmesider. Nogle sider er mangelfulde eller ikke opdaterede, så et par opringninger er også nødvendige. Via et fælles system kan man søge på aktiviteter og få et samlet overblik.

Et digitalt, webbaseret systemet kan således fungere som medlemskartotek og betalingssystem, økonomisystem/ regnskabssystem, samt markedsføringskanal for foreningerne. For hallerne og kulturhusene er det en mulighed for at synliggøre ledige tider og markedsføre sig overfor nuværende og nye kundegrupper, f.eks. sælge tider til fester og lign. Samtidig kan systemet aflaste i forhold til det administrative arbejde med at håndtere bookinger. Et fælles system er således en øget service til borgere, foreninger, haller og kulturhuse. Samtidig vil systemet på sigt mindske det administrative arbejde, som forvaltningen har, i forhold til at håndtere ansøgninger om tilskud.

Yderligere information

Aftenskoler: Michael Hansen, miha@rebild.dk eller 9988 7715.
Foreninger, Huse, haller og skoler: Camilla Framnes, cafr@rebild.dk eller 9988 7716.
 

 

Menu