Tilskudsmuligheder for foreninger

Spejderlejr - colourbox.dk
Foreninger i Rebild Kommune har mulighed for at søge tilskud til for eksempel aktiviteter for børn og unge eller lokaler.

Fritidsrådet

Fritidsrådet er bindeled mellem foreninger, aftenskoler og kommune, og har høringsret i forhold til spørgsmål vedrørende folkeoplysnings-området.

Fritidsrådet fordeler udviklingspuljen.

Folkeoplysende foreninger
Hvis I er en folkeoplysende forening kan I søge tilskud. Læs mere I Rebild Kommunes regelsæt.

Lokaletilskud
I kan søge om tilskud til egne og lejede lokaler. 

Ansøgningsfristen er den 1. november, søg tilskuddet på foreningsportalen.

Vær opmærksom på 25 års regel
Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at fjerne 25 års reglen for foreningernes udgifter til haller og svømmehaller fra 1. januar 2016 (vedrører kun lokaletilskud).

Tilskudsregnskab for lokaletilskud
Hvis Jeres forening har modtaget lokaletilskud, skal regnskabet for tilskudsberettigede udgifter til lokaler og lejrpladser sendes ind efter afsluttet regnskabsår.

Fristen for at indsende tilskudsregnskabet er den 1. april, indsend regnskabet på foreningsportalen.

Aktivitetstilskud
I kan søge om aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år. 

Fristen er den 1. februar, søg tilskuddet på foreningsportalen.

Leder-, træner- og instruktøruddannelse
I kan søge tilskud til kursusudgifter, opholds og rejseudgifter for enkeltpersoner. 

Fristen er den 1. februar, søg tilskuddet på foreningsportalen.

Mål, net og kridt/maling
Fristen for at søge om tilskud til mål, net og kridt plus malling er den 1. februar. 
Bestillingsskema til nødvendigt udstyr til mål, net og kridt.

Hvis I har spørgsmål eller har brug for hjælp, så kontakt Camilla Framnes, mail; cafr@rebild.dk.

 

Menu