Fritidsrådet

Fritidsrådets præimiering
Fritidsrådet er fritidsforeningernes og aftenskolernes fælles råd og deres mulighed for indflydelse på folkeoplysningsområdet. Rådet fordeler udviklingspuljen.

Fritidsrådet er bindeled mellem foreninger og kommune, og arbejder for tværfaglighed og udvikling på fritidsområdet. Rådet er sparringspartner for Center Sundhed, Kultur og Fritid og Byrådet, og har høringsret i emner på folkeoplysningsområdet. Fritidsrådet fordeler også en udviklingspuljen på 150.000 kr.

Rådets medlemmer pr. 1. maj 2019

Fra idrætsområdet:
Carsten Mikkelsen, Byrsted Hjeds Idrætsforening (valgt 2017)
Flemming Knudsen, Rold Skov Golfklub (valgt 2016)
Helge Søgaard, Rold Skov Orienteringsklub (valgt 2016)
Vakant plads

Fra spejderne:
Jens Enggaard, FDF Sønderup (valgt 2017)
Henrik Nyrup (Formand), Det Danske Spejderkorps i Støvring (valgt 2016)

Fra aftenskolerne:
Svend Hørsman (næstformand), LOF Rebild (valgt 2016)
Henrik Christensen, AOF Rebild (valgt 2019)

De hobbybetonede foreninger:
Bjarne Kjær, Naturvandrerne (valgt 2019)

Vakant plads

Repræsentant fra Ældrerådet: Ulla Paulsen
Repræsentant fra Handicaprådet: Vibeke Bøgh-Kristensen
Repræsentant fra Ungdomsrådet: Adam Vejle/Vakant plads

Rådet sekretariatsbetjenes af Mads Rasmussen Udviklingskonsulent Idræt og Fritid, som kan kontaktes på mara@rebild.dk - 99 88 77 12

Valg til rådet foregår elektronisk. Det vil sige, at der ikke afholdes en klassisk generalforsamling. I stedet indstiller foreningerne kandidater og stemmer på kandidater via mail. Center Kultur og Fritid annoncerer hvert forår deadlines i en mail til alle foreninger, via rebild.dk og ved annoncering i de lokale ugeaviser.

Fritidsrådets udviklingspulje
Fritidsrådet understøtter byrådets vision om et sundt liv i en sund kommune bl.a. ved hvert år at uddele rådets udviklingspulje. Puljen støtter nye aktiviteter og tiltag, talentudvikling, nye fysiske faciliteter og redskaber, arrangementer/events indenfor fritids- og idrætsområdet. Puljen kan søges af foreninger, aftenskoler, haller og uorganiserede grupper. Som eksempler kan nævnes, at Fritidsrådet i 2018 gav penge til tilbud til opstart af familiespejder i Haverslev, motoriske lege og træningsplads ved Stensbohallen, opstart af seniorgymnastik i Aarestrup, forestilling for gymnastikforening Sirenerne, opstart af speciealspejder i Støvring og meget mere. Puljen er på 150.000 kr. årligt. Se ansøgningsskema her.

Vidste du…
- At Rebild Kommune har cirka 130 registrerede foreninger på fritids- /idrætsområdet, hertil kommer ikke-registrerede foreninger. Ud af de cirka 130 registrerede foreninger har cirka 90 foreninger søgt tilskud fra Center Kultur og Fritid. Disse 100 foreninger har alene cirka 14.000 medlemmer.
- At voksne danskere i gennemsnit bruger 5.560 kroner om året på sport og motion. Og at børn bruger endnu mere. Med et indbyggertal I Rebild Kommune på ca. 30.000 indbyggere og et gennemsnitsforbrug på cirka 5.560 kr. pr. borger skaber det en årlig omsætning på cirka 160 mio. kr. om året.

 

Menu