Frivilligcenter

Gruppe af frivillige
Det nye frivilligcenter i Rebild Kommune har til opgave at styrke de frivillige fællesskaber i hele kommunen.

Vi arbejder lige nu på højtryk for at etablere et frivilligcenter, som skal styrke de frivillige fællesskaber i hele kommunen. 

Frivilligcenter Rebild skal:

  • gøre det lettere for dig at blive frivillig og finde den forening, der matcher dine interesser
  • formidle kontakten, hvis du har brug for hjælp og støtte fra en frivillig social forening
  • tilbyde rådgivning, kurser og netværk til dig, der allerede er frivillig
  • inspirere og rådgive dig, hvis du går med nye idéer til en frivillig indsats
  • bygge bro mellem foreninger, Kommune og erhvervsliv og hjælpe nye samarbejder i gang, så vi sammen kan gøre hinanden stærkere.  
  • skabe overblik og synlighed – både digitalt og i den virkelige verden, så det bliver så nemt som muligt for både borgere og samarbejdspartnere at deltage og engagere sig. 
  • udvikle og nytænke frivilligheden ved at igangsætte, drive eller deltage i udviklingsprojekter, som skaber og understøtter stærke mangfoldige fællesskaber. 

Hvordan arbejder vi? 

Vi er en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de frivillige foreninger og kommunale medarbejdere, som arbejder benhårdt på at skabe de bedst mulige rammer for det kommende frivilligcenter. 

Vi startede processen med, at projektlederen besøgte mere end 70 frivillige foreninger og grupper og spurgte til deres behov og ønsker til et kommende frivilligcenter. Vi har også afholdt workshops og møder med frivillige og andre interessenter. 

De mange inputs herfra har efterfølgende dannet grundlag for vores arbejde i arbejdsgruppen. Vi har blandt andet udarbejdet udkast til vedtægter, strategi og handleplan for de kommende år, plan for drift og finansiering, hjemmeside og meget mere.

Informationsmøde og Stiftende Generalforsamling

Onsdag den 16. september 2020 kl. 19.00 afholder vi informationsmøde og stiftende generalforsamling for Frivilligcenter Rebild. Her præsenteres planerne for centret, foreningen Frivilligcenter Rebild stiftes, og der vælges en bestyrelse. Der arbejdes på, at bestyrelsen kommer til at repræsentere de forskellige frivilligområder og geografiske områder i kommunen. 

Alle interesserede er velkomne på den stiftende generalforsamling, og alle deltagere har stemmeret! Du kan tilmelde dig her.

Hvor skal frivilligcentret placeres?

Det er endnu ikke besluttet, hvor Frivilligcenter Rebild skal placeres. Det tyder dog på, at det bliver i Støvring, da det er her, der er bedst tilgængelighed for flest borgere i kommunen. 
Har du brug for hjælp kommer vi dog gerne ud til dig i din forening og hjælper der, hvor du har brug for det.  

Vil du vide mere?

Følg os på Facebook 
Og læs mere om Frivilligcenter Rebild på centrets helt nye hjemmeside

Har du yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte projektleder Christina Dige Rejkjær på telefon: 30105729 eller mail: cdre@rebild.dk 
 

Menu