Halanalyse 2014

KvinderMotion
Rebild Kommune har gennem de seneste år modtaget henvendelser fra flere haller, der har problemer med økonomien. Samtidig viser undersøgelser, at danskernes idrætsvaner er under udvikling. Efter ønske fra Kultur og Fritidsudvalget er derfor udarbejdet en analyse af halområdet.

Rebild Kommune har gennem de seneste år modtaget henvendelser fra flere haller, der har problemer med økonomien. Generelt er de traditionelle haller i Danmark pressede. Undersøgelser viser, at idrætsmønstret hos danskerne har ændret sig markant de seneste 40 år og også vil ændre sig fremover.

Kultur og Fritidsudvalget iværksatte derfor i september 2013 et analysearbejde. Analyserapporten skal danne udgangspunkt for debat på halområdet. Rapporten kan læses her:

Rapporten ”Halanalyse 2014 – et debatoplæg”

Bilagsmappe til ”Halanalyse 2014 – et debatoplæg”

Menu