Kulturrådet

Maling og pensel - colourbox.dk
Kulturrådet er sparringspartner og bindeled mellem aktørerne i kulturlivet, forvaltning og politikere.

Kulturrådet er et forum for nytænkning, erfarings- og idéudveksling og udvikling af kulturen i Rebild Kommune.

Kulturrådet varetager fordelingen af midler til kulturelle opgaver i henhold til gældende tilskudsregler samt udarbejder og reviderer handlingsplaner indenfor kulturpolitikkens områder.

Rebild Kommunes kulturpolitik

Kulturrådets medlemmer:

Henrik Bjerg Thomsen (formand)
Birgitte Wilsted Simonsen (næstformand)
Marianne Uhrenholt
Chirna Borup
Karolina Heidarsdottir Kanstrup

Menu