Nye kulturelle udviklingsprojekter

Kulturrådets udviklingspulje støtter nye kulturelle udviklingsprojekter med et kommunalt tilskud, som startkapital for supplerende tilskud fra andre puljer og fonde.

Kulturrådets udviklingspulje støtter nye kulturelle udviklingsprojekter med et kommunalt tilskud, som startkapital for supplerende tilskud fra andre puljer og fonde.

Ansøgningsfrister 2018: 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Ansøgningsskema vedrørende ansøgning om tilskud til nye kulturelle udviklingsprojekter.

Ansøgningsskema for 2019

Menu