Nye kulturelle udviklingsprojekter

Kulturrådets udviklingspulje støtter nye kulturelle udviklingsprojekter med et kommunalt tilskud, som startkapital for supplerende tilskud fra andre puljer og fonde.

Kulturrådets udviklingspulje støtter nye kulturelle udviklingsprojekter med et kommunalt tilskud, som startkapital for supplerende tilskud fra andre puljer og fonde.

Ansøgningsfrister: 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Ansøgningsskema vedrørende ansøgning om tilskud til nye kulturelle udviklingsprojekter.

Hvis du vil ansøge om tilskud fra Kulturrådets udviklingspulje, skal du udfylde et ansøgningsskema.

Ansøgningsskema for 2020

Menu