Landsbyerne i Rebild Kommune

Landsbyfoto
I Rebild Kommune er der 34 landsbyer, som har et fælles forum; Landsbyrådet.

Landsbyerne har en fælles hjemmeside www.landsby-rebild.dk, hvor du kan finde informationer om de emner, der er særligt relevante for landsbyerne. 

Herfra kan du også klikke videre til landsbyernes egne hjemmesider. 

Landsbyer i Rebild Kommune

De 34 landsbyer i kommunen er:

 • Askildrup
 • Bradsted
 • Byrsted
 • Dollerup
 • Fræer
 • Fyrkilde
 • Gl. Skørping
 • Gerding
 • Gravlev
 • Grynderup
 • Guldbæk
 • Hellum
 • Hjeds
 • Hjedsbæk
 • Horsens
 • Kirketerp
 • Kgs. Tisted
 • Korup
 • Ladelund
 • Ll. Binderup
 • Ll. Brøndum
 • Ll. Rørbæk
 • Lyngby
 • Mejlby
 • Nysum
 • Oplev
 • Sejlstrup
 • Siem
 • Skibsted
 • Skindbjerg
 • Skårup
 • Smidie
 • Solbjerg
 • Stenild
 • St. Binderup
 • St. Brøndum
 • Svanfolk
 • Sønderup
 • Torup
 • Veggerby
 • Aarestrup

Du kan finde kontaktoplysninger til de enkelte landsbyers medlemmer i Landsbyrådet via dette link til www.landsby-rebild.dk.  

Landsbyrådet

Landsbyrådet er de 34 landsbyers fælles forum.

Formålet med Landsbyrådet er primært at virke som koordinerings- og kontaktorgan for samarbejdet mellem landsbyerne og mellem landsbyerne og kommunen.

Landsbyrådet koordinerer og formidler fælles synspunkter og medvirker til at fremme landdistrikternes interesser i forhold til Rebild Kommunes overordnede planer og strategier.

Landsbyrådets bestyrelse

Landsbyrådet vælger en bestyrelse på ni medlemmer, der blandt andet står for fordeling af Rebild Kommunes Projektpulje til Landsbyer med opland.

www.landsby-rebild.dk kan du finde kontaktinformationer på bestyrelsen samt referater fra bestyrelsesmøderne.

Projektpulje til Landsbyer med opland

Hvert år afsætter Byrådet midler til udviklingsprojekter i Projektpulje til Landsbyer med opland. Midlerne kan søges af landsbyerne, der er nævnt herover. Det er Landsbyrådets bestyrelse der fordeler puljen. 

www.landsby-rebild.dk kan du finde informationer om ansøgningsfrister, retningslinjer og ansøgningsskema. Det er også her du kan finde det evalueringsskema, der skal indsendes sammen med regnskabet, hvis du har fået bevilget midler fra puljen. 

Fast tilskud til landsbyerne

Rebild Kommune yder hvert år et fast tilskud på 3000 kr. samt et variabelt beløb pr. husstand til alle landsbyer i kommunen.  

Menu