Lokalråd

lokalråd
Det overordnede formål med lokalrådene er at styrke nærdemokratiet i kommunen. Lokalrådene kan gennem deres virke være med til at øge kommunens tilgængelighed og åbenhed. Og endelig kan der fra tid til anden være behov for nogle formaliserede, lokale råd, som kan tale på byens vegne.

Lokalrådene fungerer som lokale, samlende råd, der koordinerer og erfaringsudveksler, så man som by, forening og enkeltperson kan få en ny og bedre platform for borgerdrevne aktiviteter.

Det er et fælles politisk ønske i Rebild Kommune, at kommunens forvaltning går i dialog med borgerne om de beslutninger, der træffes for de respektive byer. Målet er at sikre en reel inddragelse af borgerne, når der er sager, der vedrører den enkelte by. Det kunne for eksempel være i forbindelse med lokalplaner, varmeplanlægning, kloakrenovering, vejprojekter, kulturaktiviteter, undervisningstilbud osv.

Lokalrådenes drift

Lokalrådene modtager hvert år et grundbeløb fra Rebild Kommune på 65.000 kr., hvoraf højest 10.000 kr. anvendes til løbende udgifter som kontorhold, annoncer og borgermøder. Mindst 55.000 kr. skal anvendes til lokale projekter. Lokale grupper kan ansøge lokalrådet om støtte til projekter. Det er lokalrådets afgørelse, hvilke projekter som skal nyde fremme.

Lokalrådene kan ikke bruge ressourcer til at løse kommunale opgaver, for eksempel bosætningsanalyser og udviklingsplaner, som er en del af kommuneplanen, eller etablere faciliteter i kommunens bygninger.

Rebild Kommune holder hvert år dialogmøde mellem byrådet og lokalrådene.

Kontakt til kommunen

Lokalrådene er altid velkomne til at kontakte konsulent Niels Larsen: telefon 99 88 76 15, mail nila@rebild.dk, hvis man har spørgsmål eller brug for råd.

Lokalrådene

Nedenunder finder du kontaktoplysninger på Rebild Kommunes lokalråd:

Nørager-Rørbæk lokalråd

André Ellegaard Jensen, tlf. 51 94 64 89,

Mail: andreejensen@hotmail.com 

Facebookside: www.facebook.com/lokalraadet

Bælum lokalråd

Henrik Christensen, tlf. 61 18 93 73,

Mail: hc221052@gmail.com     

Terndrup lokalråd

Ivan Johansen, tlf. 98 33 56 43,

Mail: borgerforeningen@terndrupby.dk

Blenstrup lokalråd

Lotte Brøndberg Simonsen

Mail: blenstruplokalraad@gmail.com

Hjemmeside: https://www.blenstrupby.dk/ 

Øster Hornum lokalråd

Mikkel Kappel, tlf. 29 23 77 01,

Mail: mikkel@kappels.net

Hjemmeside: http://www.oster-hornum.dk/

Støvring-Sørup lokalråd

Pia Bøgelund Ravnholt, tlf. 30 59 11 13,

Mail: piabravnholt@hotmail.com 

Hjemmeside: https://www.facebook.com/groups/788313064588233/

Foreningsportalen: http://forening.rebild.dk/side.asp?wkid=9990&side=2&mergeid=2&debtorinfoid=1162

Haverslev-Ravnkilde lokalråd

Grethe Andreasen, tlf. 20 60 21 64,

Mail: mail@gretheandreasen.dk 

Hjemmeside: http://www.ravnkildeby.dk

Suldrup lokalråd

Rasmus Krog Madsen, tlf. 30 53 11 07,

Mail: rkm@jutlander.dk

Skørping-Rebild lokalråd

Stig Jonstrup Pedersen, tlf. 20 66 10 62

Mail: stigjonstruppedersen@gmail.com 

 

Menu