Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

100 dage med kultur og idræt

Vil I være med til at lave en 100 dages festival for at markere genåbningen af kultur- og fritidslivet? Få del i puljemidler - Ansøgningsfrist 3. juni 2021

100 dage med kultur og idræt skal markere genåbningen af kultur- og idrætslivet via en landsdækkende ’genåbningsfestival’. Festivalen kommer til at bestå af lokale aktiviteter og arrangementer, som skal foregå udendørs og være frit tilgængelig for offentligheden – og det er her I kommer ind i billedet.

Hvis I har en idé til en aktivitet eller et arrangement, som I gerne vil søge tilskud til – så læs med her og bliv klogere på, hvad I kan søge til.

Ansøgningsskemaet finder I nederst på siden og der er ansøgningsfrist d. 3. juni 2021.

Hvad kan der søges til

 • Kultur- og/eller idrætsaktiviteter i det offentlige byrum
 • Aktiviteter/arrangementer der planlægges mellem 1. juli 2021 – 30. september 2021
 • Det skal foregå udendørs og være tilgængeligt for offentligheden
 • Projektrelaterede omkostninger (fx: indkøb/leje af materialer, lønomkostninger/honorarer, teknisk bistand, markedsføring el lignende)
 • Arrangementer som overholder de til enhver tid gældende covid-19 retningslinjer
 • OBS: Det er et krav, at der er et rimeligt og velbegrundet forhold mellem aktiviteten/aktiviteterne og udgifterne i det ansøgte.”

Hvad kan der ikke søges til

 • Aktiviteter/arrangementer der ligger udenfor de 100 festival-dage (01.07.21-30.09.21)
 • Allerede eksisterende/planlagte aktiviteter eller almindelig forenings/kultur aktiviteter
 • Udgifter til ordinære administrations-, drifts- og lønomkostninger
 • Omkostninger som allerede er finansieret af andre corona hjælpepakker/puljer
   

Arbejdsfordeling

KOMMUNEN

 • Samler ansøgningerne og sender én samlet ansøgning til Slots- og kulturstyrelsen
 • Markedsføring – herunder laver samlet overblik over aktiviteter under ‘festivalen’
 • Laver fælles afrapportering til Slots- og kulturstyrelsen

SAMARBEJDSPARTNERE (JER)

 • Sender ansøgning (inkl. simpelt budgetskema) til Kristina
 • Afholder aktiviteten som aftalt og efter de til enhver tid gældende covid-19 retningslinjer
 • Eftersender bilag til Kristina

De hårde facts

 • Ansøgningsfrist torsdag d. 3. juni kl. 12.00 hos kommunen. Puljen har ansøgningsfrist d. 14. juni, MEN med løbende godkendelse!
 • Beløbsgrænse pr. kommune 250.000,-. Vi vil arbejde hårdt på at alle som sender en ansøgning kan få realiseret sin aktivitet/arrangement.

Har du spørgsmål

Så kontakt

Foreningsudviklingskonsulent Kristina Leth Kristensen
klkr@rebild.dk
25 35 71 58

Læs mere om puljen

På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om puljen. 

https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/pulje-5-100-dage-med-kultur-og-idraet/
 

Cookieinformation