Madum Sø - østsiden

Madum sø øst
Badesøen Madum Sø har klart og meget rent vand. Området omkring søen er rigt på fugleliv, og der er flere markerede stiruter i området ved og omkring søen.

Om Søen

Madum Sø er Himmerlands største sø, og den har meget klart vand.
Søen dækker ca. 2 km2 og er 8 m på det dybeste sted. Søens kalkfattige vand kommer mest til fra grundvandet, og derfor er søens vand næringsfattigt (næringsfattige søer er gode søer).

Lav næring i vandet betyder få alger og klart vand – derfor gror der også planter på store dele af søbunden (de får lys nok).
Madum Sø er en såkaldt lobeliesø, da det kalk- og næringsfattige vand er godt for vandplanten lobelie at vokse i. Lobelie blomstrer i juli med hvidlige-lyseblå blomster, som planten sender ca. 20 cm op over overfladen.

Har du interesse for fugle, så kan du være heldig og se hvinænder eller fiskeørn. Der er også toppet lappedykker, svaner, blishøns og gråænder.

Der må ikke fiskes, sejles, tændes bål eller grill.
Området omkring søen er privatejet.

Badesteder

Madum Sø har to steder, hvor man må bade fra – øst og vest.

Ved badestedet (østsiden)

Her finder du mindre, og spredte træer (bl.a. birk) og buske. Der er planter i vandkanten og ude i det lave vand. Ud for selve badestedet er der fint sand.
Vandet bliver langsomt dybere, og man skal ca. 100 m ud før man er på 1 m dybde. Børn er derfor nemme at holde øje med på østsiden af Madum Sø.

Ved parkeringspladsen er der et kort over stier ved Madum Sø

Strandnummer for østsiden (E 905)

Samtlige badestrande og badesøer i Danmark har fået hver sit nummer. Hvis man ringer 1-1-2 og oplyser strandnummeret, så har Alarmcentralen allerede præcise kørevejledninger klar til ambulance og politi.

Strandnummeret for Madum Sø østsiden er E 905.

Find vej til østsiden

Parkeringspladsen ligger ca. midtvejs på Madum Søvej (9520 Skørping).

Hvis du gerne vil køre efter koordinater på din GPS, så er de: 56.800882, 9.951665.

Stier ved Madum Sø

Du har mulighed for at gå ad markerede ruter ved Madum Sø.

Menu