Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Elektrificering af jernbanen

Århus–Lindholm (Aalborg)-strækningen skal elektrificeres, og Banedanmark skal derfor arbejde på jernbanen i Rebild Kommune. Arbejdet udføres om aftenen og natten, da der skal køre tog om dagen.

Overgangen til el-tog i Danmark er et stort projekt, som har været undervejs i flere år, da strømmen skal etableres før toget kan køre. Derfor er broer over jernbanen blevet gjort højere eller revet ned over hele landet, så der er plads til master og de kabler der skal forsyne togene med strøm  (kørestrømsledninger). Nu er Banedanmark kommet til den del af projektet, hvor man sætter master op til kablerne.

Det støjer

Det kommer desværre til at betyde støjende arbejde om aftenen og natten, så boliger langs jernbanen vil komme til at opleve nattestøj ad flere omgange. Arbejdet følger for det meste banelegemet, så det er begrænset hvor længe den enkelte bolig bliver generet, da arbejdet hele tiden flytter sig. Dog er der mere arbejde ved stationer og transformerstationer, så på disse steder vil det larme lidt længere. De fleste af masterne står med 90 m imellem hinanden, men de står tættere ved stationerne.

Det kan ske at lyssignalerne står uheldigt for arbejdet (togførerne skal kunne se signalerne bagefter). Derfor kan arbejdet nogle gange ’vende tilbage’ på nogle strækninger, når der skal findes en løsning på lyssignalets placering, før man kan komme videre.

Jo større et projekt er, desto lettere skrider tidsplanen. Derfor kan man ikke kigge for langt frem i tiden uden at vejrudsigten pludselig går hen bliver mere troværdig end tidsplanen. Den overordnede plan er dog, at arbejdet med elektrificering forløber indtil udgangen af 2025.

Tidsplan

Først skal jordbunden undersøges, så man ved om masterne står ordentligt fast og ikke vælter i det første stormvejr – dette sker fra uge 5 i 2023 og indtil udgangen af uge 44 i 2023. Dette er den del vi er ret sikre på hvor lang tid tager.

Efter prøvegravningerne er udført på strækningen, skal masterne rejses. Der kommer til at være mere larm ved dette, da masterne skal rammes (eller hamres) ned i jorden. Tidsforløbet for dette er vi ikke så sikre på, da Banedanmark ikke er kommet til den del endnu. Men vi regner indtil videre med, at det sker fra omkring Uge 45 i 2023 og indtil udgangen af 2025 – vi får mere at vide af Banedanmark senere på året.

Prøvegravning

Prøvegravningerne sker med en såkaldt skinnekørende sugemaskine, som laver et hul i jorden ved at suge jorden op, i stedet for at grave på traditionel vis. Sugemaskinen larmer som en almindelig fejemaskine til brug på vej og det tager ca. 15 minutter at suge et hul.

Arbejdet udføres om natten i tidsrummet kl. 20-05.

Fyldning af hullerne

I forbindelse med prøvegravningen bliver hullerne fyldt op igen. Det tager ca. 15 minutter at fylde et hul og det støjer desværre lidt mere end da de blev lavet.

Arbejdet udføres om natten i tidsrummet kl. 20-05. 

Følg med her på siden

Rebild Kommune vil opdatere denne side med de seneste oplysninger som vi får dem af Banedanmark (og deres entreprenører). Vi håber det kan være med til at mindske irritationen over støjen, at man kan forberede sig lidt på det og at man ved hvad der foregår.

Banedanmarks kommunikationsafdeling tager kontakt til naboer til jernbanen mindst en uge i forvejen før der kommer arbejde i nærheden. Vi ved desværre ikke mere end vi skriver hér, så hvis I har spørgsmål, så henviser vi til Banedanmark – de har et par sider der fortæller noget mere:

Nabo til arbejdet

Læs mere om projektet her
 

Monsido - statistik

Cookieinformation