Anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning. Foto: Lone Friis Hansen
Jordflytning fra V1 og V2 kortlagte arealer, forurenede arealer samt områdeklassificerede (byzoner) skal anmeldes til os.

Du skal anmelde jordflytning til Rebild Kommune - Center Natur og Miljø ved flytning af jord fra:

Formålet med anmeldepligten er at undgå spredning af forurenet jord til rene arealer. Når du bestiller flytning af forurenet jord, har du ansvaret for, at flytningen bliver anmeldt inden flytningen påbegyndes. Den der rent faktisk flytter jorden, skal sikre sig, at du har anmeldt flytningen.

Før du kan anmelde jorden skal der udtages én eller flere jordprøver, der skal sendes til analyse. Du skal vedlægge analyserne skema til anmeldelse af jordflytning.

Anmeldelsen sendes til Rebild Kommune, Center Natur og Miljø, cnm@rebild.dk.

 

Menu