Er min grund forurenet?

Er min grund forurenet - foto: Lone Friis Hansen
Region Nordjylland er ansvarlig myndighed for at kortlægge og registrere mulige og konstaterede forureninger i Rebild Kommune. Kortlægningen registreres i kommunens miljødatabase.

Sammen med Rebild Kommune arbejder regionen på at opspore og kortlægge de arealer i kommunen, som enten forventes eller med sikkerhed vides at være forurenede. Kortlægningen kan blandt andet forhindre, at forurenede arealer anvendes til forureningsfølsomme formål som for eksempel boliger, og at forurenet jord flyttes til for eksempel børnehaver.

Regionens forureningskortlægning foregår på to niveauer:

  • Kortlægning på vidensniveau 1 sker på baggrund af en viden om aktiviteter (for eksempel en bestemt type virksomhed) på arealet, der kan have forårsaget forurening af jorden.
  • Kortlægning på vidensniveau 2 sker  på baggrund af en dokumentation for, at der er sket en forurening af jorden på et areal. Dokumentationen vil i de fleste tilfælde bestå i en forureningsundersøgelse udført af enten grundejer eller regionen.

Når regionen kortlægger en ejendom på vidensniveau 1 eller vidensniveau 2, får kommunen automatisk besked om kortlægningen, og dette registreres i kommunens miljødatabase.

Der er i dag cirka 470 matrikler/ejendomme i Rebild Kommune, der er registreret hos regionen – enten som mulige eller konstateret forurenede. En del af matriklerne har status som værende 'uafklarede'. Dette betyder, at regionen endnu ikke har taget stilling til, om der kan være eller er en forurening på ejendommen.

Hvis du ønsker at vide, om din ejendom er med på regionens liste over mulige og konstateret forurenede, kan du anvende søgefunktionen på Region Nordjyllands hjemmeside.

arealinfo kan du se forurenede grunde og områdeklassificering på et kort.

En grund kan være lettere forurenet, uden at den kortlægges. Måske fordi den er udgået af kortlægningen men stadig er lettere forurenet.

Jord i byzone eller indenfor områdeklassificeringen kan være lettere forurenet.

Husk at anmelde jordflytning fra kortlagte arealer, lettere forurenede arealer og områdeklassificeringen (byzonen).

Menu