Områdeklassificering - byer i byzone

Områdeklassificering - byer i byzone - www.colourbox.dk
Bor du i byzone, er der større sandsynlighed for, at jorden på din grund er lettere forurenet. Skal du flytte jord fra byzonen, skal det anmeldes til kommunen.

Hvis du bor i byzone, er der større sandsynlighed for, at jorden på din grund er lettere forurenet. Den mulige forurening kan stamme fra trafik og industri og fra den daglige brug gennem mange år.

Områdeklassificeringen er beskrevet i jordforureningslovens § 50a. Områdeklassificering omfatter de områder, hvor jorden kan være lettere forurenet. Som udgangspunkt udpeges al jord indenfor byzone som muligt lettere forurenet. Sådan er det i Rebild Kommune.

Rebild Kommune arbejder på at udtage områder af byzonen, så områderne, hvorfra der skal anmeldes jordflytning, bliver mindre.

Byer i byzone:

Blenstrup, Bælum, Haverslev, Nørager,  Ravnkilde, Rebild, Rørbæk, Skørping, Støvring, Suldrup, Sørup, Terndrup, Øster Hornum.

Du kan se, om din ejendom ligger i byzone ved at søge adressen frem på følgende hjemmesider: 

Når du skal flytte jord fra byzonen, skal du anmelde jordflytningen til kommunen.

Sundhed

Lettere forurenet jord er ikke så forurenet, at du behøver at fjerne den. Hvis du bor på lettere forurenet jord, anbefaler kommunen, at du tager nogle forholdsregler af hensyn til din sundhed.

Rebild Kommune har i samarbejde med de øvrige nordjyske kommune udarbejdet to pjecer, der fortæller om dette: 

Se også Miljøstyrelsens folder "En hverdag med jord i byen" - Gode råd og deres online informationsmateriale om lettere jordforurening.

Menu