Nedsivning i græsplæne

Teknologisk institut
Det er både billigt og nemt at lade at lade regnvandet fra taget sive ned i græsplænen.

HUSK
Hvis du vil nedsive dit regnvand, skal du ansøge om dette via Byg og Miljø - se nedenstående selvbetjeningsløsning

Den billigste og simpleste måde at nedsive regnvand på, er at lede vandet ud på græsplænen. Ved nedsivning i græsplænen er det vigtigt, at vandet ledes væk fra husets sokkel. Det er også vigtigt at sikre, at græsplænen ikke skråner så meget, at vandet strømmer af på overfladen og eventuelt løber ind i naboens have i stedet for at nedsive. Vandet ledes direkte fra nedløbsrøret ud i en rende og videre ud på plænen. Nedsivning på græs kan anlægges i forbindelse med et andet LAR anlæg, i tilfælde af store regnmængder.

Fordele:

-      Nedsivning i græsplænen er billig at anlægge.
-      Vedligeholdelse består i almindelig græsslåning.
-      Havens udtryk ændres ikke.

Ulemper:

-      Græsplænen bliver sumpet, når det har regnet.
-      Uegnet ved stejle arealer.
-      Kræver store arealer.
-      Ikke egnet til særlig forurenet regnvand.

Når du anlægger nedsivning i græsplænen, skal du tage hensyn til de nærliggende bygninger. Udledningen på græsplænen skal ikke resultere i, at der kommer vand i kælderen eller tæt op af anden bebyggelse. Der skal ansøges om nedsivning på egen grund ved Rebild Kommune via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø. Det er dit eget ansvar at anlægget udføres efter de gældende regler. Afkobling og tilslutning til spildevandssystemet på egen grund må kun udføres af en autoriseret kloakmester og skal meldes til kommunen.

Selvbetjening:

Bygge- og miljøansøgning

Når du skal starte et byggeprojekt som for eksempel opførelse af en ny garage, tilbygning af udestue, nyt etageboligbyggeri, nyt enfamiliehus, nedrivning af maskinhus, så skal projektet ansøges eller anmeldes hos kommunen.

Det gælder også når du skal starte et miljøprojekt som etablering af jordvarmeanlæg, spildevandsanlæg i det åbne land, oprensning og udvidelse af sø, etablering af ny sø, indvindingsanlæg til drikkevand, indvinding af vand til markvanding eller anmeldelse af olietank.

Du skal logge ind med NemID på selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, for at starte dit projekt. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her. Du vil blive guidet hele vejen gennem dit projekt trin for trin. Via Byg og Miljø kan du undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel. Du kan finde oplysninger om bl.a.

  • Kommune- og lokalplaner
  • By- og landzonebestemmelser
  • Byggelinjer, fredningslinjer mv.

Forhold som drikkevandsinteresser eller mistanke om jordforurening på stedet, bliver også vist. Desuden kan du se, hvilke regler og forhold der vil indgå i behandlingen af en konkret sag, du søger om tilladelse til.

Husk at have relevante tegninger og andre dokumenter klar i pdf-format, da de skal vedhæftes projektet. Du kan til enhver tid gemme din ansøgning og vende tilbage til den på et senere tidspunkt.

Du kan eventuelt læse vores guide inden du går i gang med udfylde din ansøgning. Der er en guide til at starte et nyt projekt og en til at eftersende oplysninger.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu