Nedsivning i regnbed

Teknologisk institut
Et regnbed er en beplantet lavning i haven, som opsamler regnvand.

HUSK
Hvis du vil nedsive dit regnvand, skal du ansøge om dette via Byg og Miljø - se nedenstående selvbetjeningsløsning.

Et regnbed er en udgravet lavning i haven, hvor vand fra tage og hårde overflader på grunden kan samles, når det regner. Vand fra nedløbsrør løber eventuelt ud i en rende hen til bedet, hvorefter det langsomt siver ned i jorden. I regnbedet kan der plantes buske, stauder og prydgræsser, som kan tåle at stå i vand, men som også tåler, at regnbedet i perioder tørrer ud. Tørkeperioderne sikrer desuden, at myg og andre insekter ikke kan udklækkes i regnbedet. I bunden af regnbedet lægges et muldlag med høj filtreringsevne.

Fordele:

-      Regnbedet giver spændende nye muligheder for beplantning i
        haven.  

-      Regnbedet er billigt og simpelt at etablere.     

Ulemper:

-      Regnbedet kræver jævnlig pleje, hvis det skal være pænt.
-      Regnbedet er pladskrævende, hvis jordbunden er leret.

Ved anlæggelse af regnbed, skal der tages hensyn til følgende afstandsrestriktioner:

  • Mindst 5 meter fra huse med beboelse, eller huse med kælder.
  • Mindst 2 meter fra huse uden beboelse og uden kælder.
  • Mindst 2 meter fra skel.
  • Mindst 25 meter fra vandløb, søer og hav.
  • Mindst 25 meter fra vandindvindingsanlæg med drikkevandskvalitet.

Anlægget skal dimensioneres, således at det kan rumme det afledte vand. Størrelsen af bedet afhænger derfor af ejendommens størrelse og af jordens nedsivningspotentiale. Bedet kan anlægges sammen med andre LAR anlæg, for eksempel med en faskine i bunden eller tilstødende en græsplæne. Dimensionering af bedet kan beregnes med spildevandskomiteens dimensioneringsværktøj, som kan findes på LAR i Danmark.

Du må gerne selv etablere et regnbed, så længe det drejer sig om et enfamiliehus eller tilknyttede udhuse, carporte og garager. Dette kræver en tilladelse fra Rebild Kommune. Denne kan søges via selvbetjeningen Bygge- og Miljøansøgning nedenfor. Efter endt arbejde, skal anlægget færdigmeldes af autoriseret kloakmester til Rebild Kommune, eller via Byg og Miljø (BOM). Blanket til færdigmelding kan findes her.

Større projekter, med nedsivning af vand fra befæstede arealer kræver også en tilladelse. Det er dit eget ansvar at anlægget udføres efter de gældende regler. Det er også dit eget ansvar at vedligeholde bedet.

Afkobling og tilslutning til spildevandssystemet på egen grund, må kun udføres af en autoriseret kloakmester. Yderligere information kan findes i Rørcenter-anvisningen 016 – bilag 2, Beplantning i regnbede

Selvbetjening:

Bygge- og miljøansøgning

Når du skal starte et byggeprojekt som for eksempel opførelse af en ny garage, tilbygning af udestue, nyt etageboligbyggeri, nyt enfamiliehus, nedrivning af maskinhus, så skal projektet ansøges eller anmeldes hos kommunen.

Det gælder også når du skal starte et miljøprojekt som etablering af jordvarmeanlæg, spildevandsanlæg i det åbne land, oprensning og udvidelse af sø, etablering af ny sø, indvindingsanlæg til drikkevand, indvinding af vand til markvanding eller anmeldelse af olietank.

Du skal logge ind med NemID på selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, for at starte dit projekt. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her. Du vil blive guidet hele vejen gennem dit projekt trin for trin. Via Byg og Miljø kan du undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel. Du kan finde oplysninger om bl.a.

  • Kommune- og lokalplaner
  • By- og landzonebestemmelser
  • Byggelinjer, fredningslinjer mv.

Forhold som drikkevandsinteresser eller mistanke om jordforurening på stedet, bliver også vist. Desuden kan du se, hvilke regler og forhold der vil indgå i behandlingen af en konkret sag, du søger om tilladelse til.

Husk at have relevante tegninger og andre dokumenter klar i pdf-format, da de skal vedhæftes projektet. Du kan til enhver tid gemme din ansøgning og vende tilbage til den på et senere tidspunkt.

Du kan eventuelt læse vores guide inden du går i gang med udfylde din ansøgning. Der er en guide til at starte et nyt projekt og en til at eftersende oplysninger.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu