Bundfældningstank

Tegning - Center Natur og Miljø
En bundfældningstank kaldes også en septiktank, TRIX-tank, flerkammertank eller en hustank. Funktionen er at tilbageholde slam, flydestof, papir fedt og lignende.

Bundfældningstanken bortrenser ca. 30 % af det organiske materiale, og det er derfor nødvendigt at rense vandet yderligere, inden udledning. Bundfældningen fjerner de store dele i vandet, som ellers kan stoppe nedsivnings- eller rensningsanlæg og forringe dennes effekt.

En bundfældningstank skal altid indgå i et nedsivningsanlæg i det åbne land.

Krav til bundfældningstank:

  • Den skal have et samlet volumen på min. 2 m3.
  • Den skal bestå af min. 2 rensekamre.
  • Afstand til adgangsvej på max 30 meter.
  • Min. 15 meter fra drikkevandsboring.

Menu