Spildevandsplan og tillæg til spildevandsplan

Spildevandsplan
Rebild Kommune har udarbejdet ny spildevandsplan, der beskriver hvilke områder der allerede er kloakeret, og hvilke der skal kloakeres i fremtiden. Et tillæg omfatter et mindre geografisk område af kommunen, hvorimod spildevandsplanen omfatter hele kommunen.

Spildevandsplanen indeholder en oversigt for de kommende års kloaksanering og anden forbedring af kloaknettet. Spildevandsplanen skelner mellem kloak i byområder og det åbne land.

I perioden mellem udarbejdelsen af to spildevandsplaner, kan der opstå behov for at kommunen udarbejder tillæg til den eksisterende spildevandsplan. 

 

Spildevandsplan 2018 - 2029

Rebild Kommunes Byråd har den 20. december 2018 godkendt Rebild Kommunes Spildevandsplan 2018 – 2029.

 

Forslag til tillæg til godkendt spildevandsplan for Rebild Kommune

Forslag til tillæg nr. 14 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017. Boligområde i Øster Hornum - Lokalplan 319

Bilag 3 - Miljøscreening

Dato for offentliggørelse: 13.02.2019

Høringsfrist: 10.04.2019

Der kan klages over Kommunes afgørelse om miljøvurdering indtil den 13. marts 2019.

 

Forslag til tillæg nr. 13 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017. Boligområde ved Hanehøjvej i Skørping - Lokalplan 309

Dato for offentliggørelse: 04.01.2018

Høringsfrist: 01.03.2018

Der kan klages over Kommunens afgørelse om miljøvurdering indtil den 1. februar 2018.

 

Forslag til tillæg nr. 12 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017. Solfangeranlæg i Bælum - lokalplan 295

Dato for offentliggørelse: 15.12.2017

Høringsfrist 09.02.2018

Der kan klages over Kommunens afgørelse om miljøvurdering indtil den 12. januar 2018.

 

UDKAST til tillæg nr. 11 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017. Boligområde ved Anlægsvej, Suldrup – Lokalplan 315

Dato for offentliggørelse: 30.11.2017

Høringsfrist: 26.01.2018

Der kan klages over Kommunens afgørelse om miljøvurdering indtil den 4. januar 2018.

 

UDKAST til tillæg nr. 10 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017. Boligområde ved Veggerbyvej 31b, Suldrup

Dato for offentliggørelse: 30.11.2017

Høringsfrist: 26.01.2018

Der kan klages over Kommunens afgørelse om miljøvurdering indtil den 4. januar 2018.

Godkendte tillæg til spildevandsplan for Rebild Kommune

Menu