Kommunens beskyttede naturområder

Vandløb - foto: www.colourbox.com
Mange af kommunens borgere vil i de kommende år (2015 - og frem) få en henvendelse fra kommunens naturmedarbejdere. Naturstyrelsen har foretaget en lang række rettelser i registreringen af beskyttede naturområder.

Naturstyrelsen har gennemgået alle beskyttede naturarealer i Danmark

Vi har modtaget en rapport med beskrivelse af resultaterne af gennemgangen. Nu skal vi til at følge op på resultaterne, og derfor vil mange af kommunens borgere i det åbne land opleve at få en henvendelse fra kommunens naturmedarbejdere i løbet af de kommende år.

Mange rettelser i registreringen af § 3 områder

I perioden 2011 – 2014 gennemgik Naturstyrelsen de beskyttede naturarealer – i daglig tale kaldet § 3 områder. I Rebild Kommune blev gennemgangen afsluttet ved at Naturstyrelsen foretog en lang række rettelser i registreringen af § 3 i slutningen af 2014. Det kan enten være, fordi Naturstyrelsen har fundet ny natur, der skal beskyttes, eller det kan være, fordi noget § 3 registreret natur ser ud til at være forsvundet, fx på grund af pløjning og opdyrkning. 
I Rebild Kommune har Naturstyrelsen fundet cirka 300 arealer med ny natur og omkring 400 arealer med uoverensstemmelser.

Læs Naturstyrelsens afsluttende rapport om Rebild Kommune.

På www.miljoeportal.dk kan du også se, om du har arealer der er § 3 beskyttede.

Menu