LIFE IP Natureman – Landmanden som naturforvalter

Foto af Lindenborg Ådal
Rebild Kommune er med i et stort EU-projekt: LIFE IP Natureman, også kaldet ”Landmanden som naturforvalter”. Projektet skal sikre værdifuld natur i Himmerland og Midtjylland .

Sjælden og truet lysåben natur i ådale går tabt, hvis ikke områderne bliver græsset eller plejet. Men tit er det dyrt og besværligt, og derfor gror mange naturområder til.

I Rebild Kommune arbejder vi med arealer i to natura 2000-områder:

N15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal – specifikt arealer i Sønderup Ådal

N18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø – specifikt arealer i Lindenborg Ådal

Landmanden som naturforvalter

Foto af Rigkær

I LIFE IP projektet er der fokus på at bevare og beskytte rigkær, kilder og overdrev.

Et af midlerne er at gøre det økonomisk interessant for landmænd at gennemføre naturpleje. Naturarealer kan f.eks. plejes ved afgræsning, eller biomassen kan høstes og bruges i biogasanlæg.

Det er frivilligt for dig, som landmand, at deltage i projektet.

Foto af Bassinkilden Blå Høl

Læs mere

Projektet i Rebild Kommune er en del af et stort EU-projekt, som du kan læse mere om på www.life-natureman.dk

LIFE IP Natureman-projektet har et budget på 130 millioner kroner. Projektet startede 1. januar 2018 og kører til marts 2026.

Finansiering

Pengene kommer fra EU's LIFE-program, den danske stat, Aage V. Jensens Naturfond, 15. Juni Fonden og de otte kommuner, som er med i projektet.

Kontaktperson: Anja Daugbjerg Hansen, adha@rebild.dk, tlf: 9988 7656.

Logo Natureman Life Natura 2000

Menu