Olietanke

Olietank
Olietanke på under 6000 l kaldes ofte for villaolietanke eller små olietanke. Olietanke på 6000 l eller mere kaldes ofte store olietanke. Du kan leje en olietank hos en olieleverandør.

Olietanke er omfattet af en del regler. Årsagen er, at en forurening fra blandt andet tærede olietanke, defekte eller forkert opsatte rørledninger kan være meget bekosteligt og besværligt at rydde op efter.
For at forhindre, at der bruges rustne og utætte olietanke, er der sløjfningsterminer for de fleste olietanke, så de på et tidspunkt bliver ulovlige at bruge.

Arbejde på rørføring/eksisterende tanke samt opsætning af nye olietanke skal udføres af sagkyndige håndværkere.

Olietanke under 6000 l

For olietanke under 6000 l er der regler for hvor længe de må anvendes, før de skal sløjfes. Bruges en olietank til fyringsolie primært beregnet til opvarmning af privat bolig, omtales den ofte som en villaolietank. Der kan dog sagtens være olietanke i brug til opbevaring af motorbrændstof, eller fyringsolie til virksomheder - alle disse olietanke er omfattet af de samme regler.

Olietanke på 6000 l eller mere

I modsætning til villaolietankene er der ingen sløjfningstermin for store olietanke. Derimod skal store olietanke inspiceres og tæthedsprøves af en sagkyndig med jævne mellemrum, og der er særlige krav til ejer/bruger i forhold til egenkontrol af tank og journalføring.

Lejede tanke

Det er ikke ualmindeligt, at olieleverandørere udlejer og/eller opstiller olietanke hos kunder, så længe kunden benytte leverandøren. Disse olietanke er omfattet af de samme regler som alle andre olietanke.

Det er både ejers (olieleverandørens) og brugers (kundens) ansvar, at olietanken bliver anmeldt korrekt til os.
Ved opstillingen skal kunden have udleveret tankattesten af olieleverandøren, jævnfør Olietankbekendtgørelsens § 16. Få derfor afklaret med olieleverandøren hvem af jer, der anmelder olietanken til os før tanken stilles op.

 

Menu