Anmeldelse af olietank

Olietank af plast
Får du ny olietank eller har du en olietank der skal sløjfes eller graves op skal du anmelde det til os

Det gør du via selvbetjeningsløsningen nederst på siden.

Du har mulighed for at vedhæfte filer, såsom tankattest og oversigtskort, sidst i anmeldelsesforløbet.

Har du spørgsmål til anmeldelse af olietank er du velkommen til at kontakte Center Natur og Miljø via mail cnm@rebild.dk  eller tlf. 99 88 99 88.

Information om olietanke

Da ejer eller bruger af olietanken er ansvarlig for, at etableringen af olietanken lever op til kravene - også selvom en sagkyndig udfører arbejdet - så kan du med fordel læse § 28 i 'Olietankbekendtgørelsen'.  

For nedgravede tanke har anmeldelse til kommune og indsendelse af tankattest været et lovkrav siden 1970. For overjordiske tanke blev det samme først gældende fra 1999.

Selvbetjening:

Bygge- og miljøansøgning

Når du skal starte et byggeprojekt som for eksempel opførelse af en ny garage, tilbygning af udestue, nyt etageboligbyggeri, nyt enfamiliehus, nedrivning af maskinhus, så skal projektet ansøges eller anmeldes hos kommunen.

Det gælder også når du skal starte et miljøprojekt som etablering af jordvarmeanlæg, spildevandsanlæg i det åbne land, oprensning og udvidelse af sø, etablering af ny sø, indvindingsanlæg til drikkevand, indvinding af vand til markvanding eller anmeldelse af olietank.

Du skal logge ind med NemID på selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, for at starte dit projekt. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her. Du vil blive guidet hele vejen gennem dit projekt trin for trin. Via Byg og Miljø kan du undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel. Du kan finde oplysninger om bl.a.

  • Kommune- og lokalplaner
  • By- og landzonebestemmelser
  • Byggelinjer, fredningslinjer mv.

Forhold som drikkevandsinteresser eller mistanke om jordforurening på stedet, bliver også vist. Desuden kan du se, hvilke regler og forhold der vil indgå i behandlingen af en konkret sag, du søger om tilladelse til.

Husk at have relevante tegninger og andre dokumenter klar i pdf-format, da de skal vedhæftes projektet. Du kan til enhver tid gemme din ansøgning og vende tilbage til den på et senere tidspunkt.

Du kan eventuelt læse vores guide inden du går i gang med udfylde din ansøgning. Der er en guide til at starte et nyt projekt og en til at eftersende oplysninger.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu