Din olietank skal være typegodkendt

Olietank
For at en olietank under 6000 liter må bruges, skal den være typegodkendt. Det fremgår af tankattest og mærkeskilt på tanken, om olietanken er typegodkendt.

Køber man en ny olietank af en producent eller importør i Danmark i dag, vil det fremgå af tankattesten og mærkeskiltet, om olietanken er typegodkendt. Dette kan ses af et godkendelsesnummer, ofte kaldet G-nr.

Er der ikke et G-nr (af formatet XX-XXXX) eller anden tilkendegivelse, må olietanken ikke tages i brug. Illustrationen her viser, hvordan du læser olietankens G-nr.

Nogle olietanke har påskriften SB 600/81 i stedet for et rigtigt G-Nr på mærkeskiltet.

SB 600/81 er en Teknisk Forskrift fra Statens Brandinspektion (Beredskabsstyrelsen i dag), som olietankene blev bygget efter.
Disse olietanke er til overjordisk brug, og har ikke indvendig korrosionsbeskyttelse. Sløjfningsterminen for disse tanke er 30 år fra fabrikationsdatoen.

Tanke med påskriften SB 600/81 er produceret i perioden 1981 – 2001. Hvis fabrikationsåret ikke kan læses af mærkeskiltet, så vil vi vurdere fabrikationsåret til at være 1981 (dvs. tanken skulle have været sløjfet inden udgangen af 2011). Nogle fabrikanter fik lov til at sælge SB 600/81 tanke i en periode efter at G-Nr på formatet XX-XXXX blev lovpligtigt – dette var for at kunne få solgt eksisterende tanke på lager.

Menu