Forsikring ved uheld med villaolietanke

Olieforurening
Oliebranchens forsikringsordning betaler i et vist omfang for at undersøge og oprense forureninger fra villaolietanke, hvorfra fyringsolien benyttes til opvarmning af mindst 50% af en privatbolig.

Olieselskabernes forsikringsordning varetages af Topdanmark og bliver betalt af oliebranchen i Danmark.

Har du en olietank med fyringsolie til opvarmning af virksomhed, eller bruger du en olietank til opbevaring af motorbrændstof (diesel), bør du kontakte dit forsikringsselskab og sikre dig, at din egen forsikring dækker ved eventuel forurening.

Uanset om din olietank under 6000 liter er omfattet af forsikringsordningen eller ej, gælder kravet om typegodkendelse og sløjfningsterminer.

Hul på olietank eller rør

Går der hul på - eller sker der spild fra - en olietank eller de tilkoblede rør, skal man straks melde det til Center Natur og Miljø på telefon 99 88 99 88.
Sker uheldet udenfor Rebild Kommunes åbningstid, så kontakt Beredskabet ved at ringe 1-1-2.

Menu